© 2024 SPD a Trikolora

PROGRAMOVÉ TEZE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Chcete mít náš program přímo v mobilu nebo si ho pohodlně přečíst na svém počítači a tabletu? Nechte si jej zaslat na svůj e-mail ve formátu PDF (pro notebook či tablet) nebo ve formátu EPUB (pro mobil). Budete se moci dostat k programu snadno a kdykoliv.

Hlavní programové teze pro volby do Evropského parlamentu 2024

1. Obrana národní suverenity proti diktátu Bruselu a úzká spolupráce suverénních svobodných národních států, obrana práva veta a rušení nesmyslných regulací, právo odmítat unijní nařízení na národní úrovni;

2. Zastavení nelegální imigrace a islamizace, zablokování kvót na imigranty, ochrana hranic a vyhošťování nelegálních imigrantů;

3. Odstoupení od „Green Dealu EU“ i od systému obchodování s emisními povolenkami a energií přes Lipskou burzu;

4. Zachování české koruny, jasné ne euru a zakotvení práva na platbu v hotovosti;

5. Odpor proti cenzuře a „politické korektnosti“. Obrana občanských svobod a svobody slova;

6. Odmítnutí společné zemědělské politiky, návrat k potravinové soběstačnosti;

7. Odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny. Ne pozitivní diskriminaci menšin a odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz;

8. Zabránění tomu, aby EU financovala válku na Ukrajině. Podpora mírového řešení. Jsme proti vstupu Ukrajiny do EU a do NATO;

9. Zabránění všem snahám o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů, žádné vynucování elektromobility;

10. Odmítnutí snah o změnu poválečného uspořádání. Obrana Benešových dekretů proti snahám sudetských Němců o jejich prolomení;

11. Odmítnutí snah Evropské unie o zavedení centrální digitální identifikace a ochrana osobních dat a v rámci regulace umělé inteligence;

12. Obrana práva občanů držet zbraň a práva na sebeobranu;

13. NE evropské armádě a policii pod kontrolou bruselské elity;

14. Zrušení evropských dotací na škodlivé nesmysly;

15. Ne novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit a životů občanů.

ČESKÁ REPUBLIKA NA 1. MÍSTĚ!

Program SPD + Trikolora pro Evropské volby 2024

V letošním roce je tomu dvacet let, kdy si obyvatelé České republiky v referendu, které bylo poznamenáno vládní prounijní propagandou, odhlasovali vstup České republiky Evropské unie. Mnozí tento moment považovali za milník, který nás měl dovést na ekonomickou a společenskou dráhou rozvoje a prosperity.

Namísto toho s odstupem dvou desetiletí pozorujeme, že nikým nevolení bruselští úředníci nás zahrnují stále větším množstvím nesmyslných regulací, nařízení a směrnic, které jsou proti zájmům našeho státu a našich občanů. Evropská unie fakticky podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy a prosazuje zavádění genderových a neomarxistických nesmyslů, které mají zničit tradiční rodiny a evropské národy. Jsme svědky ekonomického zaostávání, neustálého zdražování každodenního života a za svobodné vyjádření demokratického názoru mnohdy následuje ztráta společenského postavení, zaměstnání, a mnohdy už i svobody. Národ, vlast a rodina se stávají ve vnímání Bruselu a jeho podporovatelů překážkou pro jejich vysněnou světovou globalizaci. Jsme proto přesvědčeni, že nastal čas, aby mohli občané České republiky po dvaceti letech vyjádřit ke členství v Evropské unii svůj názor v celostátním referendu!

Ve spojenectví hnutí SPD a politické strany Trikolora usilujeme o slušnou a spravedlivou společnost, která je založena na zdravém selském rozumu, respektu k tradičním hodnotám, právu a spravedlnosti, přirozené rodině, občanským svobodám a národní suverenitě. Stát si má svých občanů vážit, a nikoliv soustavně omezovat jejich životy nesmyslnými agendami typu „Poručíme větru dešti“ (Green Deal EU).

Důležité je, že máme i silné spojence v Evropě. Společně s námi jsou ve vlastenecké frakci Identita a demokracie (ID) v europarlamentu francouzské Národní shromáždění Marine Le Penové, italská Liga Mattea Salviniho, nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse, rakouská FPÖ, německá AfD a další. Máme ambici vytvořit v europarlamentu nejsilnější frakci a bojovat proti diktátu Bruselu a blokovat například kvóty na imigranty a směrnice a nařízení EU vycházející z Green Dealu. Hnutí SPD není osamocené, ale máme velké evropské partnery, kteří společně s námi prosazují náš politický program!

Programové body 1. - 5.

1. Obrana národní suverenity proti diktátu Bruselu a úzká spolupráce suverénních svobodných národních států, obrana práva veta a rušení nesmyslných regulací, právo odmítat unijní nařízení na národní úrovni.

V současnosti pozorujeme již otevřené snahy vytvořit z Evropské unie jednotný stát. Hlavně Německo a Francie za podpory prezidenta Petra Pavla a strany Fialovy vládní koalice prosazují zrušení práva veta mj. i v zahraniční a bezpečnostní politice, což jsou výsostné oblasti suverénních států. Již v současnosti jsou odhady, že Brusel rozhoduje o 85 procentech legislativy platné v národních státech (údaje německého ministerstva spravedlnosti i známého experta na evropskou integraci Michaela Brutera z London School of Economics). Budeme bránit navyšování rozpočtu EU a zavádění dalších daní a poplatků ve prospěch EU. Zabráníme dalšímu předávání pravomocí do Bruselu a pokusíme se získat maximum pravomocí zpět, dokud nebude Evropská unie rozpuštěna a nevznikne organizace úzce spolupracujících evropských suverénních národů.

 

2. Zastavení nelegální imigrace a islamizace, zablokování kvót na imigranty, ochrana hranic a vyhošťování nelegálních imigrantů.

V současné době probíhá rekordní masová imigrace do Evropy. Mnohá západoevropská města jsou už islamizována a důsledkem je obrovská kriminalita, terorismus a nadvláda práva šaría v takzvaných no-go zónách. Evropská unie ústy svých předních představitelů (jako například eurokomisařka Ylva Johansson) masovou imigraci a multikulturalismus podporují. Nyní je zde Migrační pakt EU, který podpořila i Fialova vláda a který via facti zavádí kvóty na imigranty nebo pokuty půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. Budeme bránit přijetí Migračního paktu, případně prosazovat odstoupení od něj. Budeme prosazovat trvalou ochranu našich státních hranic, vyhošťování nelegálních imigrantů a nulovou toleranci nelegální imigrace. Imigranti nesmí mít právo na azyl.

 

3. Odstoupení od „Green Dealu EU“ i od systému obchodování s emisními povolenkami a energií přes Lipskou burzu.

Evropská komise (dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR) předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Předsedkyně Evropské komise von der Leyen hovoří o tom, že investice do Green Dealu mají být biliony eur. Šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš uvedl, že v příštích deseti letech investice do energetiky spolykají „řádově nižší jednotky tisíců miliard“. Green Deal EU způsobuje energetickou chudobu a chudnutí milionů lidí. K těmto věcem se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala „Zelený úděl“ též podporuje. Budeme aktivně prosazovat ukončení všech pravidel a regulací, které výrobu a distribuci energie zbytečně prodražují. Do zahraničí můžeme prodávat jenom energetické přebytky! Racionální neideologickou ochranu životního prostředí pro lidi ale podporujeme.

 

4. Zachování české koruny, jasné ne euru a zakotvení práva na platbu v hotovosti.

Euro vede k drahotě, země ztrácí kontrolu nad svou měnovou politikou (kurz a úrokové sazby), peněžní zásobou a v konečném důsledku i nad svým hospodařením. Přijetím eura bychom museli v rámci fondu ESM dotovat i krachující státy eurozóny. Přijetí eura jednoznačně odmítáme a žádáme vypsání celostátního referenda o zachování české koruny jako národní měny České republiky, podobně prosazujeme i právo občanů na platbu v hotovosti!

 

5. Odpor proti cenzuře a „politické korektnosti“. Obrana občanských svobod a svobody slova.

Evropská unie a vlády, které s ní kolaborují proti svobodě svých občanů, zavádí ve jménu „boje proti dezinformacím“ a ve jménu „boje proti rasismu“ cenzuru. Pro nás jsou občanské svobody a svoboda slova posvátné. Jen když problémy nazveme pravými jmény a budeme hledat jejich pravou příčinu, můžeme je také řešit. Omezování svobody slova neomarxistickou „politickou korektností“ je návrat k totalitě.

Programové body 6. - 10.

6. Odmítnutí společné zemědělské politiky, návrat k potravinové soběstačnosti.

Ukazuje se, že pro nezávislost a bezpečnost státu je nepostradatelná potravinová soběstačnost. O tu jsme především v důsledku našeho členství v EU a nevýhodným vstupním podmínkám v posledních desetiletích přišli. V Evropském parlamentu budeme prosazovat ukončení zvýhodňování zemědělců z velkých členských zemí a zároveň budeme usilovat o přesměrování zemědělských dotací na podporu obnovení naší potravinové soběstačnosti. Naším dlouhodobým cílem je pak úplný konec škodlivé společné zemědělské politiky EU a návrat k potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze v naší zemi produkovat.

 

7. Odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny. NE pozitivní diskriminaci menšin. Odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz.

Evropská unie svými dotacemi i regulacemi prosazuje neomarxistickou agendu genderu, multikulturalismu či homosexualismu. Budeme bránit přijetí takových směrnic, které by prosazovaly rozklad tradiční rodiny a národů. Nechceme umožnit nikým nevoleným strukturám podkopávat svobodu a demokracii. Tyto a další podobně skryté politické aktivity nesmějí být podporovány z veřejných peněz!

 

8. Zabránění tomu, aby Evropská unie financovala válku na Ukrajině. Podpora mírového řešení. Jsme proti vstupu Ukrajiny do EU a do NATO.

Z peněz členských států se prostřednictvím EU posílají peníze na zbraně pro Ukrajinu. To jenom prodlužuje konflikt a krveprolití. Budeme bránit tomu, aby Evropská unie posílala peníze členských států EU (tedy i naše peníze) zkorumpované ukrajinské vládě. Prosazujeme mír, ne válku a budeme podporovat mírová jednání. Odmítáme, aby Ukrajina jako zkorumpovaný a válčící stát vstoupil do EU a do NATO. Vstup Ukrajiny do NATO a EU by nás zatáhl do války proti Rusku.

 

9. Zabránění všem snahám o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů, žádné vynucování elektromobility.

Úspěšné ekonomice je vlastní vysoká míra mobility. Vynucené zavádění emisních norem a elektromobility povede k omezení mobility lidí a likvidaci ekonomiky. Zvláště na venkově pak není často k individuální automobilové dopravě alternativa a elektromobily jsou nevýkonné a příliš drahé. Jasně odmítáme zákaz výroby spalovacích motorů. Namísto plíživého přechodu průmyslového odvětví na dotační ekonomiku, přidušené systémem zbytných certifikací a dalších deformací, prosazujeme návrat k hospodářství založenému na volném obchodu, osobní invenci, inovacích, umu a práci a zdravé konkurenci.

 

10. Odmítnutí snah o změnu poválečného uspořádání. Obrana Benešových dekretů proti snahám sudetských Němců o jejich prolomení.

Stále se objevují snahy o prolomení Benešových dekretů zejména ze strany sudetských Němců. To je pro nás naprosto nepřijatelné a budeme bránit výsledky druhé světové války. Německo nám navíc na reparacích ještě dluží částku v hodnotě bilionů korun.

Programové body 11. - 15.

11. Odmítnutí snah Evropské unie o zavedení centrální digitální identifikace.

Brusel chystá jednotnou digitální identitu i peněženku. Unijní Velký bratr musí mít všechny občany jednotlivých států pěkně pod kontrolou a chce si uzurpovat další pravomoc národních států. Budeme bojovat proti tomu, aby Brusel centralizoval další agendy, které náleží členským státům či zaváděl opatření omezující soukromí (umělá inteligence – AI) a zavádějící špehování lidí.

 

12. Obrana práva občanů držet zbraň a práva na sebeobranu.

Evropská unie se dlouhodobě snaží omezit směrnicemi právo občanů na sebeobranu a právo držet zbraň a pokouší se omezovat skrze regulaci střeliva i myslivost. Podle nás jde jednoznačně o záležitost národních států a EU nemá právo nám do toho mluvit.

 

13. NE evropské armádě a policii pod kontrolou bruselské elity.

Evropská unie se stále více podobá totalitnímu superstátu, který chce mít i vlastní armádu a policii, aby mohla potlačovat odpor občanů v národních státech. To nepřipustíme! Naopak podpoříme posílení naší vlastní armády a její schopnosti obrany území našeho státu a koordinaci obrany v rámci visegrádské čtyřky a států střední Evropy.

 

14. Zrušení unijních dotací na škodlivé nesmysly.

Odmítáme princip korupčních unijních dotací, kdy posíláme peníze do Bruselu, pak nám milostivě něco vrátí zpět na něco, co nepotřebujeme, a tyto dotace též používají jako nástroj pro vydírání a korupci. Dotace pro firmy pokřivují trh. Odmítáme nerovné podmínky pro české zemědělce a pro české občany.

 

15. Ne novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit a životů občanů.

Evropská unie nejen svým chybně pojatým ideologickým bojem proti změnám klimatu, ale i snahou regulovat kde co likviduje naše hospodářství. Podpora takzvaných obnovitelných zdrojů energie, domů s nulovou spotřebou energie, lživá hysterie okolo omezování produkce CO2 u automobilů, fotovoltaika, biopaliva a štosy nesmyslných směrnic nás stojí desítky a desítky miliard. Tyto věci nejenom, že stojí mnoho peněz, navíc ještě škodí. Odbouráme to a zrušíme je! Obchodování může fungovat i bez Evropské unie v rámci zóny volného obchodu. Po našem případném vystoupení z EU (na základě celostátního referenda) můžeme obchodovat se státy Evropské unie jako členové Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Státy EFTA mají přístup na trh EU, ale nemusí přijímat drtivou většinu bruselské legislativy. Podporujeme bezvízový volný pohyb občanů, evropských států a ochranu našich státních hranic, aby k nám nemohli pronikat islámští teroristé a zločinci či nelegální imigranti.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT.
VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. 

Nemáte právě teď čas pročíst si celý náš program?

Nechte si jej jednoduše zaslat na e-mail