Stáhněte si knihu

Jak VYSTOUPIT z EU

Petr Mach, ekonom a bývalý poradce prezidenta Václava Klause ve své knize podává zákulisní svědectví procesu schvalování Lisabonské smlouvy. Kniha je bohatou dokumentací jednání s Evropskou unií od vstupu ČR do EU do současnosti. Uvádí řadu překvapivých, místy až skandálních výroků nejvyšších českých i evropských představitelů. Petr Mach nepřímo polemizuje i s tezí Václava Klause, že „Evropská unie nemá alternativu“ a popisuje možnou budoucnost České republiky uprostřed Evropy jako nezávislého státu s nízkými daněmi a volným obchodem bez zbytečných regulací.

Stáhněte si knihu

Úskalí evropské integrace

Tato knížka není vědeckou publikací. Z ekonomické teorie si sice vypůjčuji řadu konceptů, jejich znalost ale není ke čtení této publikace potřeba. Ekonomický je však základní princip mých úvah: všechno na světě, a tedy i evropská integrace, má přínosy i náklady, přičemž náklady mohou převážit. Stručně řečeno - nic není zadarmo.

2014 - 2017

Přehledy práce v Evropském parlamentu

červenec 2016 – červenec 2017
červenec 2015 – červen 2016
květen 2014 – květen 2015