Bezvízový styk s Tureckem

23.10. 2016Ing. Petr Mach, PhD24x

Neuvažuje Komise v souvislosti s nedávnými událostmi v Turecku o přehodnocení svého kladného postoje ve vztahu k bezvízovému styku s Tureckou republikou? Je si Komise vědoma negativního postoje demokraticky zvolených parlamentů některých členských států Unie (včetně České republiky) ve vztahu k připravovanému bezvízovému styku s Tureckou republikou?
Otázka položena 16. 8. 2016

Odpověď komisaře Avramopoulose jménem Komise
20. 10. 2016

Dne 18. března 2016 se hlavy států a předsedové vlád EU a Turecka prostřednictvím prohlášení EU a Turecka dohodli, že urychlí plnění plánu na uvolnění vízového režimu s cílem zrušit vízové požadavky pro turecké občany.

Dne 4. května 2016 předložila Komise návrh na uvolnění vízového režimu Evropskému parlamentu a Radě.

Když Komise tento návrh předkládala, objasnila, že zrušení vízové povinnosti pro turecké občany by mělo být podmíněno splněním všech kritérií stanovených v plánu uvolnění vízového režimu.

EU kromě toho opakovaně zdůrazňuje, že Turecko jako kandidátská země musí usilovat o dosažení co nejdemokratičtějších norem a postupů, zejména v oblasti lidských práv, právního státu a základních svobod. EU sleduje i nadále tyto záležitosti s největší pozorností.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom