euro

Články pro štítek euro
31.10. 2011

Ne prohlubovat, ale rozvolnit

To nejmenší, co by měla ČR udělat: vyvázat se z povinnosti přijmout euro

Míra integrace v rámci Evropské unie je vždy dána smlouvami. Různé země a různá území EU mají smluvně sjednánu různou míru integrace. Třeba na Gibraltar se nevztahuje ani společná zemědělská politika, ani společná daňová politika. Tak to stanovila Smlouva o přistoupení Velké Británie k Evropským společenstvím.
Gibraltar má vlastní měnu a nepatří do Schengenské oblasti zrušených hraničních kontrol. Je v podstatě zapojen jen do společného bezcelního obchodu v rámci Evropy.

22.10. 2011

Nechají se senátoři ODS opít euro-referendovým rohlíkem?

Petr Nečas na kongresu ODS řekl, že se eurozóna změnila v dluhovou unii, a že by proto měla ODS požadovat na vstup do eurozóny referendum.  Následně přijal kongres usnesení, že ODS bude žádat ke vstupu do eurozóny referendum.

28.6. 2010

Dají Slováci Řecku?

Slováci mají euro, a tak by na rozdíl od Čechů měli dle dohody ministrů financí eurozóny přispět Řecku na splácení řeckých dluhů. Podle vyjádření lídrů rodící se slovenské pravicové koalice ale možná Řecku nezaplatí.

31.10. 2008

Česká koruna nás chrání před krizí

Státní pomoc soukromým subjektům zatěžuje daňové poplatníky, zvýhodňuje jednu skupinu na úkor dalších a je protitržní. Koruna a nezávislá monetární politika nás chrání před finanční krizí a český bankovní sektor je stabilní. Slovensko bude mít ale s eurem problémy. Eurozóna je politickým nástrojem pro vznik evropského superstátu a finančí krize je záminkou pro státní zásahy a vzestup socialismu, říká v rozhovoru pro Euro.cz...

1.7. 2008

Nechme korunu být!

V důsledku současného prudkého posilování koruny se opět častěji ozývají hlasy, že by se s tím „mělo něco dělat“. Obvykle se takto vyjadřují zástupci exportérů. Včera i předseda ČSSD Jiří Paroubek („Koruna svírá podniky v kleštích“, HN 30.6.08). Já naopak tvrdím: Nechme korunu být! Logika nářků nad posilující korunou je zdánlivě jasná: Exportéři mají po přepočtu svých zahraničních tržeb...

1.2. 2007

Euro zpomaluje ekonomiku

V roce 1989, kdy padl ve střední a východní Evropě komunismus, existovalo v Evropě 35 různých měn. Dnes jich je 34. Postupně 15 nových měn vzniklo a 16 zaniklo. Zrušení měny a zavedení nové je zásadní krok, který znamená obrovské transakční náklady (stahování a likvidace oběživa, změna nastavení automatů, zvykání si občanů na nové peníze), takže stát, který se k tomuto kroku rozhodne, musí mít vážné důvody. Myslím si, že Česká republika nemá zásadní důvod rušit korunu a zavést euro, naopak, zavedení eura by přineslo řadu nákladů.

19.9. 2006

Čistá pozice České republiky vůči EU za rok 2005

Čistá pozice České republiky vůči EU za rok 2005

8.3. 2004

Proč nepřijmout euro

Formální povinnost přijmout euro pro nás vyplývá ze vstupu do EU (na rozdíl od Velké Británie, která má na toto vyjednanou výjimku). Formální podmínky vstupu do eurozóny jsou dány splněním tzv. maastrichtských kritérií, která byly stanovena někdejšími 12 členy EU Maastrichtskou smlouvou v r. 1992. Tato kritéria zahrnují mj. povinnost, aby veřejný dluh země nepřekračoval 60 % HDP, aby...

9.6. 2003

Německá recese v kontextu zavedení eura

Německo se nachází v ekonomické recesi a na pokraji deflace. V tomto textu budu argumentovat, že tento stav německé ekonomiky souvisí se zavedením společné evropské měny eura. Veřejnost ve 12 z 15 zemí Evropské unie uvěřila politikům, kteří slibovali, že zavedení eura přispěje k hospodářskému růstu, sníží nezaměstnanost a všem zemím přinese měnovou stabilitu. Takový byl hlavní argument zastánců zavedení jednotné...

9.1. 2003

Koruna je pro nás lepší než euro

Nahrazení národní měny eurem může mít vliv na inflaci, nezaměstnanost a hospodářský růst. Nicméně při zavádění eura v Evropské unii převážily ideologické motivy a momentální nadšení politických vůdců pro nadnárodní instituce nad ekonomickými argumenty. Dnes je předčasné hodnotit, jak euro prospělo či uškodilo evropské ekonomice, každopádně jeho zavedení nedokázalo zabránit trvalému poklesu míry růstu evropské ekonomiky. Domnívám se, že slovenské ekonomice by zavedení eura neprospělo.