Co EU Maďarsku vyčítá? Prkotiny, které by mohla vyčítat i nám.

27.1. 2012Ing. Petr Mach, PhD18x

Evropská komise vyčítá Maďarsku ohrožení nezávislosti soudnictví a ohrožení nezávislosti centrální banky a nutí jej předělat zákony a dokonce i ústavu.

Pokud jde o soudnictví, komisi vadí, že by soudci měli odcházet do důchodu jako ostatní Maďaři (což je v 62 letech). Soudci nyní mohou sloužit až do 70 let. Podle EU je změna v rozporu se „zákazem diskriminace podle věku na trhu práce“ (Směrnice EU č. 78/2000). Komise se odvolává na dřívější rozsudek Evropského soudního dvora, podle kterého je při snížení důchodového věku jedné skupiny potřebné „objektivní a přiměřené ospravedlnění“. Komisi přišlo odůvodnění zřejmě málo přiměřené.

Hněv Evropské unie dost možná vyvolal plán maďarské vlády použít část devizových rezerv na splátku dluhů

Myslím, že každý soudný člověk vidí, že se jedná jen o záminku, aby mohla Evropská komise Maďarsko popotahovat.

Pokud jde o centrální banku, Evropské komisi vadí, že centrální bankéři mají skládat přísahu věrnosti Maďarské republice. Podle Evropské komise to je problém, protože podle Smlouvy o fungování EU se guvernér banky účastní také zasedání Generální rady ECB. Každý si může prokliknout, co Generální rada ECB je. Lze těžko pochopit, proč by mělo Evropské unii vadit, jestli bude guvernér maďarské banky vázán věrností své zemi.

Komise také vyčítá zákonu o centrální bance, že by se ministr financí účastnil zasedání bankovní rady. Ministr přitom nemá mít žádné hlasovací právo, má se jen účastnit. To by mohla Evropská komise popotahovat i Českou republiku, protože podle §11 Zákona o ČNB může český ministr financí totéž. (A to také ministr Kalousek využil, když šel banku přesvědčovat o půjčce 38 miliard korun Mezinárodnímu měnovému fondu. To zřejmě Evropské komisi nevadilo.) Stejně tak komisi vadí chystané spojení centrální banky a finančního dohledu. Takže opět můžeme čekat atak i na českou republiku. U nás je finanční dohled svěřen České národní bance.

Evropské komisi vadí chystané spojení centrální banky a finančního dohledu. I u nás je finanční dohled svěřen České národní bance.

Komise dokonce žádá, aby Maďaři přepsali svoji ústavu, podle jejíhož nového znění se má počet členů bankovní rady zvýšit. Proč by proboha ústavní zákon nemohl zvýšit počet členů bankovní rady? Nebo snad jen se souhlasem Bruselu?

Komise Maďarsku vyčítá, že se vláda před předložením zákona o maďarské národní bance neptala na názor Evropské centrální banky. Prý podle článku 127, odst. 4  Smlouvy o fungování EU musí být ECB konzultována „vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů z oblasti její působnosti“. Copak ale je v působnosti ECB to, jestli se ministr financí účastní jednání bankovní rady nebo kolik má bankovní rada národní banky členů??

Uvedli jsme, co Evropská komise skutečně vyčítá. Každý vidí, že nejde o žádné jasné zločiny proti demokracii. Vytvářený mediální obrázek přitom zní, že zlí Maďaři nedemokraticky znásilňují občanské svobody. Můžeme si klást otázku, o co Evropské unii vlastně jde.

Hněv EU dost možná vyvolal plán vlády použít část devizových rezerv na splátku dluhů. EU by možná byla raději, kdyby Maďarsko poslalo své rezervy Mezinárodnímu měnovému fondu.

Pokud se zastávám Maďarska proti nepřiměřeným výčitkám ze strany Evropské komise, zastávám se i České republiky. Co když také budeme chtít zákonem snížit věk soudců, když zjistíme, že řada z nich jsou staří komunisté, kteří soudí líně a podivně? Co když budeme chtít změnit v ústavě to, kdo jmenuje a odvolává členy bankovní rady – co když také budeme chtít, aby jmenování nebo odvolání člena mohl navrhnout parlament (dnes je to výsadní pravomoc prezidenta)? Vzniká vlastně otázka, na co vůbec máme ještě právo? Na všechno se už musíme ptát Evropské komise?

Myslím, že výhrady Evropské komise jsou ryze účelové. EU záměrně vykresluje falešný obraz Maďarska jako pošlapávače principů právního státu. Je potřeba jasně říci, že návrhy Maďarska jsou zcela normální a nevybočují z toho, co je v EU obvyklé. Když se Maďarska nezastaneme, bude se to samé zítra týkat nás.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom