Doména jako symbol národní nezávislosti

Podstatou suverénního – nezávislého – státu je schopnost vytvářet legislativu a schopnost uhájit území, na kterém tuto legislativu dokáže vynucovat. Symbolem státnosti bývá vlajka a hymna.

Existují ale také zástupné symboly jako např. mezinárodní poznávací značka aut a nově – internetové domény. Tyto zástupné symboly jsou často používány i lidmi v regionech, které nejsou suverénním územím, kde nicméně existuje silná regionální identita a určitá tendence vládnout si po svém.

MPZ jako národní symbol

Mezinárodní registrační automobilové poznávací značky (MPZ) jsou stanoveny mezinárodní dohodou na půdě OSN. Tato dohoda zaručuje, že žádné dvě země dohody nemají stejnou MPZ a že MPZ má standardizované písmo a oválný tvar. Nicméně kromě uznaných značek používají lokální patrioti často napodobeniny mezinárodní značky (Velšané s oblibou používají CYM, Vlámové VL apod.). Vzpomeňme si také, jak předznamenal rozpad česko-slovenské federace slovenský premiér, když přijel na jednání o rozdělení kompetencí mezi republiky a federaci do Brna v autě se samolepkou „(SO)“.

Podobnou symbolickou hodnotu získaly i národní internetové domény. Na rozdíl od mezinárodních automobilových poznávacích značek nejsou stanoveny mezinárodní smlouvou mezi státy, nýbrž jsou udělovány zájemcům z řad států soukromoprávní společností Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), kterou založili autoři tohoto systému.

Åland a Katalánsko

Åland, autonomní oblast Finska, udělala symbolický krok k nezávislosti (na Finsku a EU), když uspěla s registrací národní domény .ax (dosud používala ålandská vláda adresu aland.fi). Nálady vyvázat se ze svazku s Finskem a opustit EU vzrostly v této ostrovní zemi mezi Finskem a Švédskem poté, co EU proti Finsku za neschopnost prosadit evropskou legislativu na Ålandu vede řadu žalob (o vztahu Ålandu a EU viz LF únor 2006).

Národní domény jsou vyhrazeny jen pro jednotlivé státy. Za Åland v zahraničních otázkách jedná Finsko, které ale obvykle respektuje vůli Ålanďanů. Poté, co finský parlament schválil 14. února 2006 žádost o registraci koncovky .ax pro Åland, schválila bez problémů udělení domény správní rada ICANN.

Novou internetovou doménou roku 2006 je i koncovka .cat, kterou s úspěchem zaregistrovala katalánská vláda (prostřednictvím ad hoc zřízené nadace). Katalánská vláda i většina firem záhy přenesla své adresy ze španělské domény .es na katalánskou .cat. Zajímavé ale je, že Katalánsko narozdíl od Ålandu neuspělo se žádostí o přidělení „národní“ (dvoupísmenné) domény (jako je .cz pro Českou republiku a nyní .ax pro Åland) a zaregistrovalo doménu .cat mezi tzv. „generické“ (nenárodní) domény (typu .org, .com a pod.). Katalánsku se tak podařilo obejít pravidla pro udělování národních domén (která Katalánsko jako nesuverénní oblast nesplňuje) a zaregistrovala doménu .cat nikoliv jako národní doménu, ale jako doménu „organizací na podporu katalánského jazyka a kultury“, za kterou platí společnosti ICANN roční registrační poplatek 10 tisíc dolarů plus dolar ročně za každou adresu zaregistrovanou pod doménou .cat.

Kataláncům se tak podařilo něco, co nemají ani Baskové či Quebečané. Ti ale budou chtít nepochybně Katalánsko a Åland následovat. A patrně nebudou chtít zůstat u zástupných symbolů státnosti. Dnes dokáže Åland a Katalánsko nabídnout občanům jen atraktivnější internetovou adresu. Brzy to možná bude i atraktivnější daňový systém.

Odkazy:

www.unece.org/trans/conventn/Distsigns.pdf

www.iana.org/reports/cat-report-18nov2005.html

www.iana.org/reports/ax-report-09jun06.pdf

www.icann.org/tlds/agreements/cat/proposed-cat-agmt-09aug05.pdf

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom