Druhý rok v EP: 17 projevů, 293 hlasování a 11 otázek na Radu a Komisi

Petr Mach v období mezi červencem 2015 a červnem 2016 celkem 17x vystoupil na plénu EP s projevem (8x od července do prosince 2015, 9x od ledna do června 2016). V uvedené době dále položil 11 písemných otázek na Komisi a Radu a dostal odpověď na 10 z nich. Nejdéle na odpověď čekal půl roku (otázka se týkala vyčíslení kampaně na euro). Třikrát čekal 2 měsíce a 1,5 měsíce, dvakrát 2,5 měsíce a jednou tři měsíce.

Hlasoval celkem 293x (hlasování bylo samozřejmě v celkovém součtu více, ale ve výročním dokumentu rozebírá celkem 293 hlasování; nejsou zde zmíněna hlasování o jednotlivých dílčích částech návrhů), z toho 209x proti (54x od července do prosince 2015, 155x od ledna do června 2016), 57x se zdržel (7x od července do prosince 2015, 50x od ledna do června 2016) a 27x hlasoval pro (6x od července do prosince 2015, 21x od ledna do června 2016).

Petr Mach své hlasování vysvětluje takto:
„V Evropském parlamentu zastupuju osmdesát tisíc svých voličů a svým hlasováním hájím jejich zájmy. Při hlasování používám toto kritérium: Hlasuji pro návrhy, které vrací pravomoci členským státům, a pro návrhy, které rozšiřují svobodu lidí rozhodovat se. Naopak hlasuji proti návrhům, které rozšiřují moc Bruselu na úkor členských států, a proti návrhům, které omezují svobodu lidí. Zdržuji se obvykle u návrhů, které nemají na mé voliče dopad.“

Detailní přehled všech vystoupení, rozbor hlasování, články ad. čtěte zde:

Druhý rok v EP: červenec 2015 – červen 2016

Zhodnocení prvního roku v EP (od května 2014 do června 2015) čtěte zde.

3. srpna 2016

Kateřina Kašparová
tisková mluvčí P. Macha

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom