Evropský trh s energií

Nepovede zvýšená integrace evropského trhu s energií spolu s posílením pravomocí agentury ACER při výkonu jejích regulačních funkcí na evropské úrovni k destabilizaci národních energetických soustav?

Tyto dosud stabilní energetické soustavy budou nuceny vyrovnávat energetické výkyvy a výpadky způsobované nezodpovědnou energetickou politikou některých velkých evropských energetických soustav (odklon od stabilní a ekologické jaderné energie, bezhlavá výstavba nestabilních a nárazových OZE zdrojů, dotační podpora OZE likvidačním způsobem ovlivňující trh), což v důsledku povede i k jejich destabilizaci.


Odpověď komisaře Miguela Ariase Cañeteho jménem Komise (9. října 2015)

Integrovaný evropský trh s energií je z hlediska nákladů nejvýhodnější způsob, jak občanům EU zajistit bezpečné a cenově dostupné dodávky a zmírňovat změny klimatu. Dokončený vnitřní trh s elektřinou by mohl každoročně stát za čistým hospodářským přínosem mezi 16 a 40 miliardami EUR. V tom již bylo dosaženo výrazného pokroku, aby se však výhody plně zúročily, je třeba dále investovat do strategické přeshraniční infrastruktury a do rozvoje inteligentních sítí elektrické energie.[1] Sdělení Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií (COM(2015) 340 v konečném znění) se věnuje otázce, jak zajistit, aby operační plánování a rozhodování bylo vždy jednotné, a stejně tak i tržní a regulační záležitosti.

[1] Komise by si dovolila pana poslance odkázat na nejnovější zprávu o vnitřním trhu s elektrickou energií a zemním plynem, v níž lze najít další podrobné informace o výhodách vnitřních trhů s energiemi a o tom, čeho je ještě třeba dosáhnout. Zpráva je na adrese: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/single-market-progress-report

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom