Hlasování o odpadech (3x)

Odpady
Zpráva:  Simona Bonafè
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s požadavkem na členské státy, aby různými dotacemi a regulacemi podporovaly produkci výrobků, které jsou vhodné k recyklaci. Je správné, aby se produkovalo méně odpadů, ale jednotný postup může nadělat více škody než užitku. Čeští občané třídí odpad lépe než jiní Evropané, nepotřebujeme evropské regulace na dobré hospodaření s odpady.

Skládky odpadů
Zpráva:  Simona Bonafè
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva stanoví kvóty pro množství komunálního odpadu na skládkách. Podle mě si legislativu týkající se skládkování mají určovat jednotlivé státy.

Obaly a obalové odpady
Zpráva:  Simona Bonafè
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Podle směrnice se má do roku 2025 minimálně 5% obalů používat opakovaně, do roku 2030 to má být 10 % obalů. To považuji za zbytečné byrokratické opatření, které se bude obtížně kontrolovat. Papírový karton, nejběžnější produkt pro balení zboží je z recyklovaného papíru a opětovně se vyhazuje do kontejnerů na papír – nepotřebujeme na to kvóty EU.

Petr Mach 14. března 2017

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom