Hlasování o ženách

Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva volá po „genderové neutralitě ve všech povoláních“ za použití dotací EU. Podle mě muži a ženy jsou odlišní a je přirozené, že v některých povoláních převažují ženy a v jiných muži. Za nesmyslnou považuji výzvu, aby členské státy „zajistily plné uznání zapojení žen do vedení zemědělských podniků.“ Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy „prosazovaly rovnost žen a mužů v různých řídících a zastupitelských orgánech.“ Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy vytvářely „informační databáze a sítě s cílem vést záznamy o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech.“

Petr Mach 4. dubna 2017

 

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom