Hlasování o zprávách Komise o Srbsku, Kosovu a Makedonii

Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva vyzývá Srbsko, „uvedlo svoji zahraniční a bezpečnostní politiku do souladu s politikou EU, a to i pokud jde o politiku vůči Rusku“ Srbsko je suverénní stát a má právo na vlastní zahraniční politiku. Nesouhlasím s výzvou, „aby srbské orgány všem uprchlíkům a migrantům nadále poskytovaly základní služby, jako je odpovídající bydlení, strava, hygienické zázemí a zdravotní péče.“ Podle mě je věcí Srbska, jakou má azylovou politiku. Jsem proti výzvě Srbsku, aby ratifikovalo Pařížskou dohodu o změně klimatu. Podle mě je věcí Srbska, jestli ratifikuje mezinárodní dohodu o klimatu, nebo ne.

Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva volá po bezvízovém styku s Kosovem a po přijetí Kosova do EU. Nesouhlasím ani s jedním. Kosovo je nestabilní země, která ani není jako stát uznána všemi zeměmi EU, mnoho občanů Kosova je zapojeno do drogové kriminality, nechci takovou zemi v EU ani s ní nechci bezvízové cestování.

Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti. Zpráva vyzývá k tomu, aby džihádisté, kteří se do Makedonie vrátí z bojů v cizině, byli „vhodně začleněni do společnosti.“ EU by neměla navádět Makedonii k toleranci vůči teroristům. Zpráva také vyzývá Komisi, „aby zvýšila viditelnost projektů financovaných z EU v této zemi, aby se tak EU přiblížila jejím občanům“. Nesouhlasím s utrácením peněz českých daňových poplatníků v Makedonii ani se zvětšením výdajů na propagandu ve prospěch EU.

Petr Mach 14. června 2017

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom