Napřímo s Petrem Machem – první živé vysílání

29.6. 2015Ing. Petr Mach, PhD20x

KVÓTY NA UPRCHLÍKY

Ten den jednali ministři vnitra EU o kvótách na uprchlíky. Petr Mach o tom mluví v čase 1:22. Mj. řekl „Je to revoluční pozitivní, že země EU nemají jednotné stanovisko. Svobodní ocenili postoj české vlády, která odmítá povinné kvóty.“

P. Mach se na téma kvót pro uprchlíky dotazoval Evropské komise už v polovině ledna, ale do dne vysílání mu odpověď nepřišla – mluví o tom v čase 2:27.

Diváci měli možnost pokládat otázky jak přímo ve studiu, nebo i přes web. Přišla tak např. i otázka, jak to bylo s hlasováním o kvótách – v médiích se psalo, že se zdržel. „Jsem rád, že mám příležitost to vysvětlit,“ řekl P. Mach v čase 4:05.

Další otázka z webu rovněž směřovala na imigranty, zda se jich máme skutečně bát? Odpověď P. Macha je v čase 6:14. Mj. řekl: „Děsí mě některé zprávy a nemůžeme to brát na lehkou váhu. Celá ta situace může vést až ke konci Schengenu.“

O kvótách na uprchlíky se pak mluvilo ještě cca o hodinu později, a to v čase 59:00.

EET – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Zvláštním hostem pořadu tentokrát byla živnostnice z Domažlic Petra Fenclová, která poté, co v ČT ostře kritizovala ministra Babiše za projekt elektronické evidence tržeb (EET), byla terčem „kontroly“ ze strany správy sociálního zabezpečení. Mluví v čase od 10. minuty. P. Fenclová mj. poděkovala Svobodným za podporu a zdůraznila: „Svobodní se mi ozvali jako první.“

P. Mach ten den uspořádal s P. Fenclovou společnou tiskovou konferenci a v pořadu řekl, co  na pomoc P. Fenclové podnikl – v čase 13:55. Mj. řekl: „Poslal jsem dopis na vedení ČSSZ, protože jsme přesvědčeni, že k oné pseudokontrole neexistuje právní základ.“

Petra Fenclová pak řekla, co pro ni znamená zavedení EET – v čase 16:30. „Pořád ještě nevíme, jak bude ten systém fungovat. Není to narovnávání trhu, ale naopak jeho pokřivení,“ prohlásila mimo jiné.

Popsala pak také, co se dělo dopoledne na konferenci o EET, kterou pořádal ministr Babiš společně se svým chorvatským protějškem – v čase od 19:40. „Nic nevíme ani po té konferenci, vyvíjí se snad nějaký IT systém, jinak jsem se nedozvěděla nic,“ řekla P. Fenclová a popsala, jak probíhala prezentace – ministr financí vidí, kolik má konkrétní podnikatel na účtu, co prodal atd.

O slovo se přihlásil také divák z publika (v čase 21:27), který rovněž na konferenci byl a řekl,  že chorvatský ministr výslovně potvrdil, že se výběr daní nezvýšil.

Následně to komentoval Petr Mach (v čase od 22:20), který mj. řekl: „Ze strany p. Babiše je to mystifikace, že se díky EET navýší státní rozpočet.“ Ukázal také graf, který dokládá, že v Chorvatsku následně „poklesl o několik desítek tisíc počet OSVČ, vzrostla nezaměstnanost a systém znamená potenciální šikanu.“ P. Mach si také položil otázku, co je účelem? „Pokud by mělo jít o navýšení peněz do státního rozpočtu a odstranit nerovnosti, stačilo by odstranit daňová zvýhodnění.“

Dále (v čase 25:45) mluvil o tom, že ho děsí každá taková strašná databáze, může to někdo zneužít…

P. Fenclová na otázku, zda po případném zavedení EET udrží svůj krámek se šperky přiznala: „Určitě nebudu rozšiřovat, měla jsem v plánu přibrat krámek, tak s tím určitě počkám.“ (viz záznam v čase 25:20).

Poté režie pustila záznam z demonstrace proti EET, kterou v Praze dne 3. 6. uspořádali Svobodní (viz čas 28:45).

Na web přišel dotaz pro Petra Macha, jaké konkrétní řešení pro živnostníky navrhuje. Odpovídá v čase 34:30.

K dotazu z webu ohledně EET, zda zvládne státní správa to vůbec zrealizovat – po zkušenostech s registrem vozidel aj.), odpověděl (v čase 1:16:25): „Obávám se, že systém bude kolabovat.“

BILANCE – PRVNÍ ROK V EP

Na řadu přišla i bilance jeho ročního působení v Evropském parlamentu. Za důležité např., považuje, že se povedlo zformovat pravicovou euroskeptickou skupinu EFDD: „Náš hlas je aspoň slyšet, občas dosáhneme dílčích úspěchů. Dvakrát jsem dokonce mohl hlasovat pro návrh Evropské komise.“ Více zde v čase 40:25.

Na otázku „Co je víc frustrující – hlasovat proti nesmyslům a být v menšině, nebo dávat návrhy, o kterých víte, že neprojdou?“ odpověděl v čase 43:55. Mj. řekl: „Myslím, že časem dojde k rozpadu EU, nevěřím, že by se povedlo ji změnit zpátky k zóně volného obchodu.“

Při jednání EP o rozpočtu EU na rok 2015 frakce EFDD navrhovala úsporu téměř miliardy eur. Proč si P. Mach myslí, že tento úsporný návrh neprošel? Odpovídá v čase 45:35.

Padl i dotaz, jak si podle něj vede česká eurokomisařka Věra Jourová? Odpověděl v čase 52:30.

Na dotaz z publika ohledně právě ohlášené spolupráce Marine Le Pen a Geertem Wildersem P. Mach řekl mj. (v čase 1:01:20): „Díky tomu, že dala dohromady frakci je teď větší šance, že bude zaznívat euroskeptický názor. Ale je pravda, že v mnoha věcech se lišíme.“

Na dotaz, co byl nejhorší moment v EP řekl mj. (v čase 1:22:50): „Je to tam jak na základní škole – zazvoní a všichni běží na hlasování, pak do jídelny… Mně je ouzko z toho,  jak jednoduše tam věci procházejí. Ale je dobře, že celá evropská integrace ztratila tempo.“

Při vzpomínce na svůj první vstup do budovy EP zmínil (v čase 1:24:25): „Ten moloch je ztělesněním falešnosti“ a podělil se i o zážitek, když ve své kanceláři objevil v lampičkách „zakázané žárovky“. Především ale zdůraznil: „EP není má cílová stanice – tou je ovlivňování zákonů v naší zemi, tedy vstup do Poslanecké sněmovny.“

EURO X ČESKÁ KORUNA

Petr Mach mluvil o svém plánu na dobrovolné euro – v čase 47:15.

Na dotaz z webu „Jaké výhody a nevýhody by pro ČR mělo přijetí eura?“ odpověděl v čase 49:10 a mluvil i o současné situaci v Řecku. O možném odchodu Řecka z eurozóny mluvil v čase 51:45.

Mezitím doma ČNB oslabila korunu. Podle P. Macha je to „nefér krok, který znevýhodňuje jedny proti jiným“ – více viz čas 54:15.

V březnu ČNB uznala, že euro nemusí být výhra – k tomu P. Mach (v čase 55:50) mj. řekl: „Bohužel máme závazek přijmout euro, a to se právě snažím svou iniciativou zrušit. Mnohem jednodušší pozici má česká vláda. Teď bude i vhodná příležitost, když se britský premiér Cameron bude snažit vyjednat výjimky pro svou zemi…“

K dotazu z webu k euru, zda si nemyslí, že za stav eurozóny spíš odpovídají úředníci, řekl mj. (v čase 1:07:30): „Nezavrhuji euro jako takové, jen nechci, aby se zrušila koruna. Kdo chce, ať ho používá. Euro sdružilo země, které jsou různorodé. Je to vina systému.“

RŮZNÁ TÉMATA

Další dotaz se týkal důchodového systému – zda ho lze vyřešit zvýšením porodnosti. P. Mach odpovídá v čase 36:40 – mj. řekl: „Je iluzorní si myslet, že se problém důchodového systému dá vyřešit zvýšením pozornosti. Svobodní navrhují dát lidem větší prostor, aby se mohli o sebe postarat sami. Je třeba, aby čím dál víc byli lidé nezávislí na státu.“

Na otázku z webu ohledně spojení s Václavem Klausem P. Mach odpověděl (v čase 38:40) mj.: „Pracoval jsem s V. Klausem, hodně jsem se naučil, v lecčems byl pro mne inspirací – ať už jde o EU, regulace apod., ale to neznamená, že s ním ve všem souhlasím. Ale mám radost, že se v mnohém shodujeme s Václavem Klausem jr.“.

K poznámce diváka z webu, že „Klaus odmítl komentovat Svobodné a snaží se je přehlížet“ P. Mach řekl (v čase 1:18:10): „Jemu by měl být program Svobodných blízký“ a dále též připomněl: „Blok, který V. Klaus podporoval do EP a byl na billboardech po celé zemi, dostal jen 1%, kdežto Svobodní uspěli. Svobodní vznikali doslova od nuly, jdeme krok za krokem.“

Mluvilo se i o kauze p. Michalákové a jejích dětí zadržpovaných v Norsku, konkrétně na dotaz z webu (v čase 1:03:00), k tomu řekl mj.“ „Českou vládu to dlouho nezajímalo. Je pošlapáván princip presumpce neviny.“

POLITIKA SVOBODNÝCH

Diváci se přes web ptali i na program Svobodných, konkrétně na zrušení daně z příjmu fyzických osob. P. Mach (v čase 1:10:00) odpověděl mj.: „Zrušení pomůže všem, kdo tuto daň platí, tedy i lidem s nízkými příjmy. Cílem Svobodných je nechat lidem více peněz v kapsách.“

Na dotaz z webu, jak se v případě volebního úspěchu, jak hodlá strana bránit přeběhlíkům a pučistům, odpověděl (v čase 1:11:25) mj.: „Zásadní je loajalita k myšlence“ a vyzdvihl důležitost primárek: „U nás si nemůže jen tak někdo koupit místo na kandidátce. Je to hlasování členů a příznivců.“

Další divák se na webu ptal, zda by Svobodní dokázali sestavit vládu? P. Mach mj. odpověděl (v čase 1:13:00): „Nepoženeme se hned do vlády, ale nabídneme těm, kdo zvítězí, naši podporu vládě výměnou za to, že se vláda zaváže splnit podstatné věci z našeho programu, jako je třeba vyrovnaný rozpočet, zrušení asi 10 úřadů, zrušení podpory biopaliv ad.“

Na námitku (moderátorky), že tedy nejspíš úředníci nepatří mezi voliče Svobodných (když chtějí rušit úřady) překvapivě sdělil (v čase 1:15:00): „Úřednice z FŮ, kam chodím podávat daňové přiznání, mi říkaly, že volí Svobodné – třeba i kvůli zrušení některých nesmyslných daní, které plánujeme a které tam ony spravují.“

Z publika padl dotaz i na komunální politiku – zda má smysl se jí věnovat, nebo raději napřít pozornost na tzv. „vysokou politiku“. P. Mach (v čase 1:20:15) mj. ocenil práci zastupitelů za Svobodné: „Svobodní mají po celé republice několik desítek zastupitelů a jejich činnost ukazuje, že i na komunální i v na komunální úrovni lze dělat pravicovou politiku.“

Na závěr padly dva dotazy z webu: „Proč bych měla volit zrovna vás“ a „Jak hodnotíte počínání ODS, která najednou začíná tvořit opravdu pravicový program?“ P. Mach (v čase 1:27:40) mj. připomněl, proč vlastně Svobodní vznikli: „Sešli se zklamaní voliči, kteří neměli koho volit a vývoj nám dává za pravdu.“ K programu ODS řekl: „Nám se líbilo, že měla v programu nezadlužování státu a nízké daně a neodevzdávání pravomocí na Brusel. Ale ve vládě pak zemi rekordně zadlužovala, zvyšovala daně na nepředstavitelnou úroveň a odevzdala v podobě Lisabonské smlouvy pravomoci do Bruselu. Takže pro nás už pak nebyla věrohodná, a proto jsme založili Stranu svobodných občanů.“

Příští živé vysílání pořadu Napřímo s Petrem Machem se plánuje na září. Včas o tom budeme informovat na webu Svobodných, P. Macha i na facebooku.

 

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí P. Macha a Svobodných

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom