Nové nařízení EU má donutit naše banky kupovat více dluhopisů eurozóny

Evropská komise právě vydala návrh nové směrnice o regulaci bank.

Pohlavní rovnost

S cílem „čelit kritickým výzvám“ mají být orgány bank vyvážené, pokud jde o věk, vzdělání a pohlaví, přičemž „pohlavní rovnováha“ je „obzvlášť důležitá“, aby „zajistila adekvátní zastoupení demografické reality“.

Podotýkám, že nejde o vtip, ale o návrh směrnice, kterou – když ji teď schválí europarlament a Rada EU – budeme muset v našem parlamentu odhlasovat do konce příštího roku do podoby našich vlastních zákonů. Náš parlament bude muset schválit novelu zákona o bankách nebo o ČNB, která bude požadovat, aby centrální banka schvalovala jen takto vyvážené managementy bank.

Už jen chybí, že by management měl být vybalancován také podle náboženství a sexuální orientace, ale to nepochybně brzy napraví rozsudek Evropského soudního dvora, který je vrchním vykladačem Listiny základních práv EU…a u bank a investičních společností to nejspíš neskončí.

Kupujte dluhopisy EU

Požadavek na pohlavní rovnováhu je ale spíš méně podstatnou částí nové bankovní regulace. Skoro by se dalo říct, že by EU klidně mohla žádat, aby v managementu seděly třeba opice, protože vlastní úsudek nebude v novém řízení bank potřeba. EU totiž do podrobností pomocí nařízení určí, co mohou a mají banky za peníze střadatelů kupovat.

Jak známo, banky za peníze vkladatelů poskytují půjčky firmám, hypotéky domácnostem a kupují akcie či dluhopisy.

Od roku 2013 mají podle chystaného nařízení kupovat především dluhopisy Evropské unie a Záchranného fondu eurozóny! Kdo nebude kupovat dost těchto dluhopisů, čeká ho odebrání bankovní licence.

Opět nejde o vtip, ale o Evropskou komisí schválený návrh nařízení.

Aby banky plnily nařízení EU, budou muset podstatnou část aktiv ukládat do aktiv s nulovým rizikem. To se zdá být rozumné, až na to, že to je EU, kdo určuje, jaké aktivum má nulové riziko. A hádejte, která aktiva mají být podle navrhovaného nařízení považována za aktiva s nulovým rizikem.

Mají to být dluhopisy EU a dluhopisy Záchranného fondu eurozóny, který vydává dluhopisy za stamiliardy eur, aby získal peníze na úvěrování nesolventních členů eurozóny, jako je Řecko a Portugalsko.

Někdo by si sice mohl myslet, že tyto dluhopisy nejsou úplně bez rizika – co když Řecko nebo Portugalsko stovky miliard eur nesplatí a státy EU nebudou sto dostát svým lehkomyslně uděleným garancím? EU ale potřebuje zajistit odbyt pro tyto své dluhopisy, tak jednoduše jejich nakupování takto nepřímo bankám a fondům nařídí.

Ostatní státní dluhopisy mají mít podle EU přiřazenou nějakou nenulovou míru rizika. Banky přitom musí brát ohled na hodnocení ratingových agentur, ovšem jen těch, které schválí EU. Ratingová agentura, která by poskytovala na dluhopisy států eurozóny rating, který by se EU nelíbil, nedostane povolení.

Pochlapí se Kalousek?

Jak asi bude o této směrnici v Radě hlasovat náš ministr financí? A jak naši europoslanci? Směrnice i nařízení těmito euroinstitucemi nejspíš projdou, jako vždy. Našim poslancům a senátorům pak ministr financí ve sněmovně řekne, že směrnici a nařízení musíme transponovat do našeho právního řádu, že jinak nám hrozí sankce z EU. Naši poslanci a senátoři potisící zahrají hru na demokracii a svrchovanost a zvednou pro směrnice povinně své ruce.

My bychom ale raději měli začít ukládat úspory do Švýcarska, jestli je nechceme mít kryté „bezrizikovými“ dluhy eurozóny.

Petr Mach je ekonom a předseda Strany svobodných občanů

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom