ODS chce omezit přerozdělování důchodů

Politické strany poslaly své zástupce do mezistranické komise pro důchodovou reformu. Jejím úkolem je nechat spočítat ekonomické dopady variant předložených jednotlivými stranami. Komise najala několik odborníků, kteří počítají jednotlivé varianty. Mám tu čest jako člen komise za ODS dohlížet na to, aby najatí odborníci správně počítali zadané varianty – v případě ODS tzv. rovný důchod.

Do května by výpočty měly být na světě a ukázat, jaký by jednotlivé varianty měly dopad na důchodce, daňové poplatníky a stát.

ODS nabízí model (popsaný v programu Modrá šance), v němž by lidé v budoucnu platili o polovinu nižší pojistné na státní důchody a ušetřené peníze by mohli věnovat na soukromé formy důchodového zabezpečení. Občan by poté v důchodu žil ze dvou zdrojů: ze státního důchodu, který by byl pro všechny stejně vysoký, a z peněz soukromě naspořených, které by nepodléhaly státnímu přerozdělování. Kdo si naspoří více, bude mít více, kdo si nenaspoří nic, bude mít jen státní důchod.

Některé strany jsou také pro to, aby se zmenšil díl peněz posílaný do státního systému, ale navrhují, aby spoření u soukromých fondů bylo povinné. My víme, že tím by se zatížení poplatníků nijak nezmenšilo a že by se tím ani nijak nezvýšila svoboda nakládat s vlastními prostředky. Vznikl by pouze nový systém přeregulovaných fondů.

Politickou scénu tedy čeká spor o to, zda stát paternalisticky bude chudé i bohaté lidi nutit platit vysoké částky POVINNĚ do fondů, nebo zda nám stát rozšíří svobodu volby a nechá na nás jak se svými penězi dobře nebo špatně naložíme.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom