Petr Mach

Vyvrcholením uplynulého půlroku v EU (kdy jednáním předsedala Velká Británie, tedy její premiér Tony Blair) bylo přijetí návrhu tzv. Finanční perspektivy na léta 2007-2013. Víkend před Vánoci jednalo 25 premiérů o tom, kolik budou členské státy do EU platit příštích sedm let a jak budou shromážděné peníze přerozděleny.

Ačkoliv oficiálně se v EU vždy mluví o společných zájmech, ve skutečnosti šlo všem o to, o kolik kdo bude do EU platit více nebo méně nad rámec toho co z EU dostane. Šlo tedy o střet protichůdných zájmů, který zdánlivě neměl řešení. Přesto byla nakonec slavnostně oznámena dohoda a politici se rozjeli zpět do svých domovů, kde hlásili vítězství svých požadavků. Češi podle svého premiéra budou mít největší čistý příjem na hlavu, Poláci budou podle polského premiéra největším čistým příjemcem evropských dotací, Němci, Švédi, Rakušané a další čistí plátci budou podle svých premiérů doplácet na EU méně než dosud.

Podle premiéra Jiřího Paroubka bude ČR v letech 2007-2013 největším čistým příjemcem na hlavu mezi zeměmi EU, se ziskem 93 miliard korun po dobu 7 let, neboli její celkový zisk bude 651 miliard během příslušného období a přinese nám tak „jeden roční státní rozpočet zdarma.“ Bohužel, jedná se jen o premiérův předvolební výmysl. Z vyjednané dohody nic takového explicitně nevyplývá. Doporučuji všem zájemcům ať si ji sami pročtou:

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.pdf

Co tedy dohoda ve skutečnosti obsahuje?

Kolik budeme platit

Země budou platit do EU 1,045% národního důchodu (Česko tedy přes 1 mld euro ročně). Dohromady by příspěvky všech členských států měly hodit asi 120 miliard euro ročně. Dojednány byly následující výjimky z tohoto pravidla: Příspěvek Rakouska bude snížen o 0,075%, Německa o 0,15% a Nizozemí a Švédska o 0,2% HDP. Nizozemí dostane navíc další slevu 605 milionů a Švédsko 150 milionů euro během 7 let. Dále se bude platit na britskou slevu, která sice bude růst, ale nesmí přesáhnout 10,5 miliardy euro. Německo, Švédsko, Nizozemí a Rakousko navíc budou přispívat na britskou slevu o 75% méně než ostatní. Česko tak bude platit ročně na britský rabat 81 mil euro, Rakušané 26 mil euro.

Kolik dostaneme

Dohoda – navzdory premiérovu výroku – ovšem rozhodně neobsahuje, kolik z rozpočtu jednotlivé země dostanou!

Víme jen, že v průměru budou členské státy z EU dostávat stále méně, protože roste podíl na platby vně EU, na administrativu a „vnitřní bezpečnost“. Zpět do členských zemí bude EU vracet 87% odvedených příspěvků.

Dále bylo vyjednáno několik výjimek a bonusů, které nad rámec standardních strukturálních dotací (o něž se musí žádat a jejichž přidělení nemůže EU slíbit): Během sedmi let dostane ČR s jistotou 200 mil euro pro Prahu, Německo dostane 300 mil pro Bavorsko a své východní země, Rakousko, Švédsko a Spojené království dostanou po 200 milionech, 2 miliardy dostane Španělsko a 1,4 miliardy Itálie, půl miliardy Polsko, 140 milionů Maďarsko, atd., atd.

Země s nadprůměrnou nezaměstnanosti mají navrch dostat 700 euro na jednoho nadprůměrného nezaměstnaného, to se ČR netýká, my máme (zatím) průměrnou evropskou nezaměstnanost.

Co se týče strukturálních dotací, má každá země stanoven strop. Např. je dojednáno, že ČR nemůže získat ze strukturálních fondů více než 3,3% našeho HDP. Odtud možná premiér Paroubek vyvodil čistý zisk pro Českou republiku ve výši 93 miliard. To je ale hrubá chyba. Strop vysoce převyšující příspěvek do EU byl stanoven i pro všechny ostatní země EU a všichni prostě čistými příjemci být nemohou! Strop není totéž jako skutečný příjem.

Závěr

Dohoda představuje 35 stran výjimek, úlev a slev a mimořádných plateb. Systém evropských financí činí ještě více nepřehledným. Z dohody naprosto nevyplývá, kolik z EU Česká republika dostane. Paroubkovo číslo je ničím nepodložené „hausnumero“. Pro premiéra bylo snadné oznámit vítězství – vždyť účty se budou skládat až letech 2007-13.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom