Povinné odvody budou drahou byrokracií bez efektu

Když byla v roce 2004 zrušena povinná vojenská služba pro muže, došlo i ke zrušení pravidelných odvodů. Odvody občanů do armády (nástup občana před komisi a prohlášení za vojáka) od té doby mohou být vyhlášeny jen ve „stavu ohrožení“ – v situaci hrozby vojenského napadení České republiky.  To se – zaplať pánbůh – dosud nestalo.

Zastánci odvodů mužů a žen na základě toho tvrdí, že branná povinnost existuje v našich zákonech již nyní a že novela branného zákona tedy není žádnou zásadní novinkou. Jenže dnes se odvody mohou dít jen za stavu bezprostředního ohrožení a války, a to je situace, kdy jdou lidská práva – bohužel – stranou. Ve stavu ohrožení nás totiž stát může nejen odvádět do armády, může nám také zabavovat auta, domy a jiné věci, které může armáda potřebovat nebo nám může uložit nucenou práci.

O vyhlášení „stavu ohrožení“ rozhoduje parlament, a to jen pokud je bezprostředně ohrožena svrchovanost země.

Vláda nyní chce odvody pro muže i ženy bez rozdílu zahájit od roku 2017. Všechny dívky a chlapci, kterým je nyní 16 a méně, budou postupně po svých osmnáctých narozeninách povoláváni k odvodům. Budou tak připraveni k povolání do války. Kdo projde odvodem, stává se vojákem. Armáda ho pak může kdykoliv „zařadit do aktivní zálohy“ a povolat ke službě, ať doma nebo v zahraničí.

Kdo se bude odvodům vyhýbat, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok.

Proč to vláda dělá?

Vláda jako důvod uvádí „aktuální nemožnost rozvinout počty ozbrojených sil k zajištění obrany státu nebo k plnění mezinárodních závazků za válečného stavu.“

Vláda chce mít odvody „genderově neutrální“. Bude tedy povolávat i ženy, bude zřizovat dvojí odvodové komise, odvodový proces bude stát podle vládní zprávy 241 milionů ročně. K odvodu nebudou muset jen těhotné ženy, rodiče pečující o dítě do 3 let nebo osamělý rodič, který pečuje o dítě do 15 let.

Drahé odvody bez efektu

Kdybych byl poslancem českého parlamentu, návrh vlády bych nepodpořil. Jsem přesvědčen, že máme mít obranu země postavenou na profesionální armádě a na dobrovolných civilních zálohách.

Čtvrt miliardy ročně, které chce vláda použít na provádění odvodů, bude podle mě proplýtváno. Půlka té částky padne na odvodní komise pro ženy a ročně se obešle doporučeným dopisem na 50 tisíc žen. Kolik z nich ale nevyužije možnosti odmítnout službu v armádě z důvodů „svědomí“ a stane se pro armádu zálohou k boji? Nebylo by lepší peníze použít na posílení profesionální armády a dobrovolné služby?

Armáda by měla zatraktivnit dobrovolné aktivní zálohy, aby se do nich hlásili lidé, ať muži nebo ženy, kteří mají k obraně vztah.

Chápu rozhořčení matek, které děsí představa, že jejich dcera bude muset za pár let k odvodu a bude moci být povolána ke službě, a to i když naše země nebude v ohrožení.

Vláda z centrálního registru obyvatel ví, kdy jsme se narodili, kde bydlíme, jaké je naše pohlaví. Mimořádně v době války nás může povolat k vojenské službě. Nač tedy dělat odvody v době míru? Co tím vláda zjistí nového? Nic. Ti stejní lidé, kteří by z důvodu náboženství nebo svědomí odmítli službu při stavu ohrožení, ji odmítnou nyní při odvodu. Vytvoří se jen nová byrokracie za čtvrt miliardy ročně.

Věnujme ty peníze raději na profesionální armádu a trénink dobrovolných záloh.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom