Řekneme své ANO nebo NE evropské ústavě

Centrum pro ekonomiku a politiku se jakožto soukromý výzkumný a vzdělávací institut, zaměřený na obhajování svobody člověka a omezené role státní moci, dlouhodobě zabývá problematikou evropské integrace. Otázku přijetí či nepřijetí navržené evropské ústavy považujeme za jedno z nejvážnějších rozhodnutí současnosti. Zatím se neví, zda náš parlament nechá o osudu euroústavy rozhodnout voliče, nebo zda o přijetí či odmítnutí dokumentu rozhodne sám.

Tak jako tak je třeba vážně argumentovat o tom, v čem by evropská ústava zásadně změnila život lidí v České republice. Lidé oprávněně čekají jasné argumenty a doporučení od politiků a odborníků. Protože se tak neděje a politické strany o euroústavě spíše mlčí, rozhodli jsme se v CEPu kromě obvyklého pořádání vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost oslovit stručnou publikací širší veřejnost. Tragédií by bylo, kdyby o změně našeho postavení v EU definitivně rozhodli politici bez seriózní diskuse, nebo kdyby se veřejnost měla rozhodovat bez dostatku opravdu objektivních informací.

Na konci května budou v referendu o osudu euroústavy rozhodovat Francouzi. Pokud euroústavu odmítnou, ušetří nám práci i náklady na případné referendum. Euroústava by padla a nadále budou při rozhodování v Evropské unii platit pravidla, která naši voliči schválili v posledním referendu – pravidla zakotvená ve Smlouvě o přistoupení. Pokud však Francouzi euroústavu schválí, po nich ji ratifikuje Německo a další země, může se stát, že jedinou zemí, která zabrání schválení evropské ústavy, bude Česká republika.

Původní idea evropské ústavy – shrnout spletenec evropských smluv do jednoho přehlednějšího dokumentu – se nevyvedla. Euroústava má se všemi články, protokoly a výjimkami na 850 stran. Co je však horší, evropská ústava ruší v článku IV-437 mimo jiné naší Smlouvu o přistoupení a s ní řadu práv, která jsme v EU naším vstupem získali. Snižuje výrazně hlas zástupce České republiky v Radě Evropské unie – v Radě, která má právo rozhodovat téměř o všem – od daní, přes kulturu po regulace podnikání. Hlas Německa je v euroústavě naopak zdvojnásoben. V mnoha oblastech, kde má dosud český zástupce právo veta, se právo veta ruší. Jedná se např. o pro nás podstatnou otázku rozdělování strukturálních fondů. Především by ale ústava přeměnila Evropskou unii ze společenství států ve stát – nadnárodní stát typu Rakousko-Uherska či bývalé Jugoslávie, přičemž evropské instituce by získaly pravomoc měnit tuto ústavu: proces ratifikace členskými zeměmi by už v budoucnu nebyl pro přesun dalších kompetencí na Brusel potřeba. To jsou fakta. Někomu se v EU můžou zamlouvat, jiným se mohou příčit. Je ale nutné mít je při rozhodování na vědomí.

Vládní kampaň považujeme za beznadějnou, politické strany spíše mlčí či dokonce mlží. Proto CEP vydal publikaci „Řekneme své ANO nebo NE evropské ústavě“ s předmluvou Václava Klause. V knížce je analýza euroústavy z pera zahraničních profesorů a odkaz na internetovou stránku, kde visí všech 850 stránek kompletního oficiálního českého překladu evropské ústavy.

CEP je občanské sdružení a knížku vydává na neziskovém principu. Výnosy z knížky by měly nanejvýš pokrýt náklady na tisk a menší billboardovou a plakátovou propagaci. Naším cílem není na knize vydělat (nikdo z ní nemá honoráře), cílem je seznámit veřejnost s argumenty, nezbytnými pro rozhodování o osudu naší země.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom