Sázka – Globální oteplování Ekofilm Olomouc

23.11. 2009Ing. Petr Mach, PhD22x

Ve čtvrtek 19.11.2009 jsem se zúčastnil besedy na festivalu Ozvěny Ekofilmu. Během debaty jsem uzavřel veřejnou sázku s jedním ze spolupanelistů – RNDr. Janem Hollanem. Svědky sázky byli účastníci besedy z řad obecenstva, moderátor Michal Bartoš, a další dva spolubesedující: Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. a Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Předmětem sázky byl vývoj globální teploty za poslední desetiletí vyjádřený daty Goddardova institutu při NASA (www.giss.nasa.gov). Zatímco Jan Hollan tvrdil, že globální teplota nadále i v posledním desetiletí stoupá, Petr Mach tvrdil, že v posledním desetiletí globální teplota stagnuje.

Bylo domluveno, že kdo sázku prohraje, zveřejní na své náklady inzerát o rozměru 10×5 cm v týdeníku Respekt, v němž uzná svůj omyl.

Bylo domluveno, že v pondělí 23.11.2009 bude zveřejněn předmět sázky a důkazy na stránce Petra Macha (což tímto činím) a na stránce organizátora besedy (www.slunakov.cz)

Důkaz

Zde uvádím odkaz na předmětná data:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt

V tabulce jsou uvedeny v setinách stupňů Celsia odchylky globální teploty (průměr měřících stanic) od průměru let 1951-1980.

Pro přehlednost uvádím v grafu č. 1 data za posledních deset let (listopad 1999-říjen 2009) přepočtená na stupně Celsia:

Z grafu je patrné, že teplota povrchu Země kolísá kolem 14,5 °C, neotepluje se – narozdíl od předchozích dvou desetiletí.

Pro lepší znázornění rozdílu oproti období 1977-1999, kdy docházelo k růstu globální teploty, uvádím graf č. 2, kde je ve stupních Celsia vývoj globální teploty 1977-2009:

 

Uvedená data považuji za nesporná. Vyzývám tímto RNDr. Jana Hollana, aby doložil, své tvrzení, že za posledních deset let pokračuje růst globální teploty, nebo aby splnil sázku a zveřejnil v týdeníku Respekt inzerát tohoto znění:

„Na besedě Ozvěny Ekofilmu pořádané 19. listopadu 2009 v Olomouci jsem tvrdil, že i za posledních deset let pokračuje růst globální teploty. Ve skutečnosti data ukazují, že v posledních deseti letech globální teplota nestoupá a prohrál jsem tak sázku s ekonomem Petrem Machem.

RNDr. Jan Hollan“

 

V Praze 23. listopadu 2009

Petr Mach

 

PS (24.11.2009):

Pan Jan Hollan napsal reakci, z níž je zřejmé, že trvá na svém stanovisku, že se nadále otepluje.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom