Skutečná svoboda médií vyžaduje skutečnou ekonomickou svobodu (z konference Moc médií)

13.4. 2017Ing. Petr Mach, PhD23x

Média mají moc. Za prvé, existuje propojení politické moci a médií. Média jsou často prodlouženou rukou státní nebo politické moci. Za druhé média mají moc ovlivnit veřejné mínění. Nejen vojevůdci, ale i mistři slova měnili chod dějin.

Americký ekonom Milton Friedman ve své knize Kapitalismus a svoboda říká, že pravá politická svoboda může existovat pouze tehdy, pokud existuje i svoboda ekonomická. Když tuto úvahu rozšíříme o média, svoboda politická může existovat jen tehdy, pokud existuje svoboda médií, a svoboda médií může existovat jen tehdy, pokud existuje svoboda ekonomická.

Friedman argumentuje, že samotná politická svoboda, jako je ústavou zaručená pluralita názorů, svoboda zakládání politických stran a svoboda projevu nestačí.  Abychom mohli své názory účinně prezentovat a obhajovat, tak potřebujeme svobodu ekonomickou. Bez ní je svoboda politická jen prázdná skořápka. Pro plnohodnotnou politickou svobodu potřebujeme, aby mohli prosperovat podnikatelé, aby lidé měli dobře placenou práci – aby mohli též podporovat různé politické názory a proudy – a též aby mohli zakládat i různá média.

Pokud tato ekonomická svoboda neexistuje, pokud lidé nemají svobodu podnikat, zakládat firmy a vydělávat peníze – a podporovat různé politické proudy, pak nebudeme mít pravou politickou svobodu.

Korporativismus versus kapitalismus

Pokud přijmeme tuto tezi – že pravá politická svoboda může existovat jen tehdy, pokud existuje pravá svoboda ekonomická – tak si položme otázku, jestli u nás v dnešní České republice existuje skutečná ekonomická svoboda, a jestli tudíž máme skutečnou politickou svobodu a svobodu médií.

Domnívám se, že jsme velmi vzdáleni tomu, abychom měli skutečnou ekonomickou svobodu. Spíše než kapitalismus založený na zásadě laissez faire a volný trh máme u nás něco, co bychom mohli nazvat korporativismem. Máme sice soukromé firmy, ale někteří vlastníci jsou propojeni se státem sítí kontraktů, daňových úlev, výjimek a dotací.

Např. většina firem podléhá 19% sazbě daně z příjmu, ale některé mají od vlády daňové prázdniny a platí nulovou daň. Většina firem nebere žádné dotace, některé berou miliardy. Zatímco drtivá většina firem se musí tvrdě snažit o přízeň zákazníků, některé firmy mají pro své výrobky zaručený odbyt na základě zákona. Většina firem platí standardní daň z nafty, některé mají daň sníženou.

Jak vypadá mediální trh u nás? A svědčí jeho obraz spíš ve prospěch volného trhu, nebo ve prospěch korporativismu? Máme zde jednoho člověka – poslance, ministra financí, místopředsedu vlády, v jedné osobě, který vlastní deník Mladá fronta DNES, Lidové noviny, zpravodajský server Idnes.cz, deník Metro, rádio Impuls a řadu dalších médií. Tato koncentrace moci mediální, ekonomické a politické svědčí spíš ve prospěch teze, že náš systém se blíží korporativismu.

Jistě – může padnou námitka, že máme svobodu, že každý si může koupit nebo založit zpravodajskou stanici, noviny atd. Ale někteří jsou ve zvýhodněné pozici pokud jde o kapitál na získání médií. Pan Babiš má zákonem zaručený odbyt pro svá biopaliva, zatímco ostatní se musí ohánět, aby své výrobky a služby na trhu udali. Pan Babiš inkasoval daňové pobídky v podobě snížení daně z příjmu o miliardy korun, zatímco drtivá většina firem platí 19% sazbu daně. Pan Babiš je přeborníkem v čerpání dotací, kterých získal miliardy korun, zatímco většina firem žádné dotace nepobírá. Většina vozidel pana Babiše jezdí na naftu osvobozenou od spotřební daně, kterou pod názvem „zelená nafta“ prosadila jeho vláda, zatímco drtivá většina ostatních podnikatelů platí standardní daň z nafty.

To je podstata naší ekonomické nesvobody – že existují tyto výjimky a úlevy. Když si poslanci jiných stran všimli, že existuje tato zjevná nerovnováha, tak přijali „lex Babiš“ – zákon, který zakazuje ministrům vlastnit média. Domnívám se, že je to špatný přístup. Samozřejmě dojde pouze k tomu, že Babiš firmy formálně převede do nějakého trustu, ale reálná kontrola nad nimi mu zůstane. Jediným správným řešením by bylo zrušit veškeré daňové investiční pobídky, zrušit veškeré dotace do podnikatelského sektoru, zrušit veškeré výjimky na daň z nafty. To by bylo jediné správné řešení, ale bohužel k tomu se naši poslanci neodhodlali.

Pouze až napravíme naše ekonomické prostředí a až všichni budou mít stejné rovné podmínky, až se přiblížíme ke skutečnému kapitalismu a zavrhneme stávající korporativismus, pak budeme mít skutečnou ekonomickou svobodu, a tedy i politickou svobodu. Pak bude i mediální moc pluralitní, zasloužená, spravedlivá a neškodná.

Petr Mach – vystoupení na Konferenci Moc médií

Konference se konala 2. března 2017 v Evropském domě v Praze pod záštitou P. Macha. Kromě něj na ní vystoupili: Václav Klaus ml., Petr Robejšek, Benjamin Kuras, Jozef Leikert, Miloslav Bednář, Petr Mach, Petr Žantovský.

????????????????????????????????????????????????????????? konference-telemost

Více fotografií zde

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom