Sociální inženýrství v internetovém věku

31.7. 2000Ing. Petr Mach, PhD30x

Skupina poslanců pod vedením Vladimíra Mlynáře přišla s iniciativou daňového zvýhodnění zaměstnanců při koupi domácího počítače. Záměrem návrhu je podle Důvodové zprávy zvrátit „zaostávání za USA ve vybavování domácností osobními počítači„, podpořit „využívání informačních technologií„, zabránit vznikajícímu „novému druhu společenské nerovnosti, založené na tom, zda dotyčný má nebo nemá přístup k internetu„.

Cílem návrhu novely je mj. umožnit poplatníkům-zaměstnancům odečet třetiny ceny počítače od daňového základu, celkem maximálně ve výši 12 tisíc Kč ročně.

Novela je projevem socialistického myšlení

Každý, kdo začne o návrhu pochybovat, bude nejspíš označen za odpůrce nových technologií a za dinosaura. Přesto si troufám vyslovit varování, že zákon tohoto typu není „obecně dobrý“. Zákon je pro někoho dobrý a pro někoho špatný. A proto je obecně špatný. U přímých dotací každý jasně tuší, že dát peníze jedněm znamená vzít je druhým. U úlev to na první pohled zřejmé není. Přesto je tomu přesně tak. Selektivní daňová úleva mění podíl jednotlivých poplatníků na společných příjmech, je tedy stejně jako dotace přerozdělovacím nástrojem státu.

Poslanecký návrh předpokládá jednu zásadní úvahu, charakteristickou pro socialistické uvažování: poslanci jsou chytřejší než občané. Jsou nadlidi, kteří vědí lépe než ostatní, co je dobré. Potvrzuje se tedy obava, že „nové technologie“ jsou pro některé zákonodárce důvodem k „novému socialismu“. Novela je projevem sociálního inženýrství. Zákonodárci chtějí zvýhodnit nákup počítače před nákupem např. knížky nebo kola, protože se domnívají, že vědí lépe než sami občané, co občané potřebují. Odmítají nechat občany samotné volit si, co nejlépe potřebují. Zvýhodňují jedny, kteří vyhovují jejich paternalistickým představám o fungování světa, na úkor druhých, kteří po počítači a připojení k internetu netouží.

Představme si např. rodinu, která má jinou prioritu než nákup počítače, třeba si chce z ušetřených peněz koupit automatickou pračku. Taková rodina nevyhovuje záměru zákonodárce a daňovou úlevu nedostane. Musí tedy platit vyšší daně než rodina se stejnými příjmy, která už pračku má a chce si koupit počítač. Daňová úleva je nespravedlivým aktem, který je v rozporu s principem rovnosti občana před zákonem.

Podle předkladatelů je „připojení a pořízení počítače relativně drahé„, což podle nich vytváří „zárodky nového druhu společenské nerovnosti„. To je škodlivé tvrzení ze dvou zásadních důvodů: 1) Připojení na internet a počítače jsou relativně stále levnější jak v čase, tak i vůči ostatním výrobkům, a pořizuje si je stále více lidí, a nikoliv naopak, jak lživě tvrdí předkladatelé. 2) Pojmu rovnost lze rozumět ve dvou významech: a) liberální pojetí rovnosti před zákonem znamená, že stát nesmí nikoho zvýhodňovat a nikomu bránit, aby dosáhl svých cílů, b) socialistické pojetí rovnosti materiální předpokládá státní přerozdělování již vytvořených hodnot. Předkladatelé se bohužel přiklonili ke druhému pojetí.

Navrhovaná úleva se týká pouze poplatníků-zaměstnanců. Poplatník, který podniká, nebo vedle zaměstnání podniká, si může do nákladů zahrnout již dnes samozřejmě celý počítač. Novela tak podpoří soukromé používání počítače (např. na hraní her, které je patrně nejběžnějším druhem soukromého používání počítače off-line) a soukromé vyhledávání na internetu (např. prohlížení pornografie, které je statisticky nejčastějším druhem užití počítače on-line). Nemám jako liberál nic proti tomu, aby si kdokoliv na počítači hrál hry nebo prohlížel u sebe doma pornografii, ale podporovat to ze strany státu mi rozhodně připadá nemorální a špatné.

Dopad novely

Jaký dopad by měla novela na poplatníka, který by si v souladu s ní pořídil počítač? Odečet 12 tisíc Kč ročně od daňového základu by pro poplatníky pohybující se v prvním daňovém pásmu (15 %) znamenalo daňovou úsporu ve výši 1800 Kč. Pro poplatníky v druhém daňovém pásmu (20 %) úsporu 2400 Kč. A např. poplatník uplatňující odečitatelné položky na tři děti s hrubým ročním příjmem do 100 000 by neušetřil nic. Úlevy však využijí především ti, kdo si počítač beztak chtějí pořídit. Těm daňová úspora na úkor ostatních prostě spadne do klína.

Novela může připravit státní rozpočet o několik miliard korun, které stát patrně vybere na jiných daních. Účelem novely není snížit daňové zatížení, znamená pouze přesun daňového břemene mezi jednotlivými poplatníky – tedy není ničím jiným než dalším státním přerozdělováním. Novela by dále rozmělnila daňový základ a umožnila další daňové úniky (nákup počítače pro daňové účely a jeho následný odprodej).

Novela navrhující takto absurdní odečitatelnou položku je typickým příkladem lobbyistického zájmu. Takováto úleva patrně ve světě nemá obdoby, i když existují různé bizardní úlevy. Návrh má nepochybně pomoci průmyslu počítačů a poskytovatelů internetových služeb. Návrh novely však může dočasně způsobit pokles prodeje těchto zboží, protože spotřebitelé budou odkládat nákup s vidinou schválení zákona.

Proti poslaneckému návrhu by měli protestovat všichni, kdo na něj doplatí. Tj. osoby, které podnikají na živnostenský list (mimo obor počítačů), lidé s nízkými příjmy, na něž se úleva nevztahuje, poplatníci, kteří už počítač mají a všichni ostatní, kteří si počítač pořídit nehodlají. Také by proti němu měli brojit všichni ti, kdo chtějí spravedlivější a jednodušší daňový systém, odolnější proti daňovým únikům, systém, který nezvýhodňuje jedny před druhými. Poslanecký návrh jde proti jakékoliv takové racionalizaci.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom