Svítíme si na euronesmysly

V Evropském parlamentu se na konci října hlasovalo o pozměňovacích návrzích k unijnímu rozpočtu na rok 2015. Naše poslanecká frakce „Evropa svobody a přímé demokracie“ představila 36 pozměňovacích návrhů (podrobněji zde), které by dohromady na přebujelé byrokracii ušetřily skoro miliardu eur. Ačkoliv šlo o škrty tam, kde se očividně plýtvá a s klidným srdcem by to podle nás mohl podpořit i eurosocialista nebo eurolidovec, u rozpočtového výboru, který všechny návrhy na změny rozpočtu posuzuje, jsme nepochodili.

Proto jsme silou 40 podpisů předložili tyto pozměňovací návrhy znovu na plénu. I plénum Evropského parlamentu je všechny odmítlo. Evropský parlament naopak přijal všechny možné jiné návrhy, které rozpočet o dvě miliardy eur navyšují.

Když se hlasuje o pozměňovacích návrzích, není šance je na plénu obhájit. Hlasuje se bez rozpravy, předseda parlamentu pouze oznámí číslo pozměňovacího návrhu, zeptá se, kdo je pro, proti a kdo se zdržuje, a podle počtu zvednutých rukou určí, kdo má většinu. Pokud si není jistý, nebo pokud je námitka, přistoupí se k hlasování pomocí hlasovacích zařízení. Jeden pozměňovací návrh je odhlasován za méně než půl minuty a poslanci často nemají ani tušení, o čem hlasují.

A co jsme navrhovali?

Navrhovali jsme např. snížení dotací pro školení odborářů o více než deset miliónů eur. Navrhli jsme snížit rozpočet o sedm miliónů eur v kapitole určené mj. na propagandu o výhodnosti eura pro členské země. O půl miliardy jsme navrhli snížit dotaci na podporu politických reforem, které povedou k harmonizaci albánského, bosenského, kosovského, černohorského, srbského, makedonského a tureckého práva s právem EU (acquis communautaire).

Dále jsme navrhovali snížení rozpočtových kapitol pro spolupráci s Grónskem, výdaje na analýzy veřejného mínění, neodůvodněný nárůst výdajů na tlumočníky a penze europoslanců, o třetinu jsme navrhli snížit dotaci na Dům evropských dějin, o polovinu potom kapitolu dotování evropských politických stran. Navrhli jsme i snížení výdajů na samotné poslance. Ale nepochodili jsme, velká koalice eurosocialistů a eurolidovců všechny naše návrhy zamítla.

Které pozměňovací návrhy naopak prošly?

Evropský parlament proti našim hlasům navýšil o osm miliónů eur rozpočet na „udržitelný turismus“, o dvanáct miliónů zvýšil dotaci pro „uplatnění genderově citlivého přístupu při pomoci malým a středním podnikům“, další čtyři milióny eur do osmdesátimiliónového projektu „Mléko pro školy“, dalších deset miliónů v téměř dvousetmiliónovém rozpočtu na posílení a rozvoj společného evropského azylového systému a „podporu solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy“ nebo nových 38 miliónů pro třísetmiliónovou kapitolu podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA).

Všechny pozměňovací návrhy předložené rozpočtovým výborem jsou k prohlédnutí zde, pro hlubší zkoumání doporučuji celý web rozpočtového výboru. Přijaté pozměňovací návrhy jsou zapsány v tomto dokumentu.

Hlasování o Evropské komisi

Také jsme hlasovali o novém složení vlády EU neboli Evropské komise. Po zralé úvaze a prozkoumání všech kandidátů jsem se rozhodl hlasovat proti této komisi. Nejde jen o samotný fakt, že jsem euroskeptik, ale podle skladby kandidátů i jako ekonom jasně vidím, že tato komise rozhodně nepřinese evropským zemím kýženou prosperitu.

Předseda Jean-Claude Juncker se na příštích pět let stane nejvlivnějším politikem v Evropě. Je jedním z těch, kdo se podíleli na vytvoření nefungující měny euro a předsedal zemím eurozóny v době jejích největších potíží, pomohl vytvořit ostudný mechanismus sdílení dluhů – ESM.

Místopředsedou komise a komisařem pro „konkurenceschopnost“ je Fin Jyrki Katainen. Je to velký zastánce řízení ekonomiky skrze státní zásahy a státní investice. Podobnou vizi má i další místopředseda komise Lotyš ValdisHYPERLINK „http://en.wikipedia.org/wiki/Valdis_Dombrovskis“HYPERLINK „http://en.wikipedia.org/wiki/Valdis_Dombrovskis“ HYPERLINK „http://en.wikipedia.org/wiki/Valdis_Dombrovskis“Dombrovskis, který se ujme komisariátu pro euro a sociální dialog. Jeho hlavním programem je rozšíření dotačních fondů na program pro zaměstnanost.

Komisařem pro zahraniční věci a bezpečnost je Italka Federica Mogherini, která začínala svoji politickou dráhu jako členka italské Komunistické mládeže. Ekonomické záležitosti a daňovou politiku bude mít na starosti Francouz Pierre Moscovici, za jehož působení v roli francouzského ministra financí narostl francouzský dluh na historickou úroveň 90 % HDP a nezaměstnanost mladých dosáhla rekordních 24 %. V komisi zůstává bývalá komisařka Cecilia Malmströmová, která se nechvalně proslavila návrhy na celoplošné omezení zbraní nebo řízené přerozdělování imigrantů.

Evropská komise navzdory našim opozičním hlasům prošla. Nyní bude předkládat Evropskému parlamentu nové a nové směrnice regulující naše životy. Jako poslanec budu co nejhlasitěji hájit zájmy svých voličů proti této komisi.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom