Svobodný kapitalismus a Amerika mají nepřátele i v Evropě

Útok na Spojené státy byl krutým projevem nenávisti vůči úspěšnosti svobody a kapitalismu oproti bídě slepé víry a nesvobody.

Naštěstí, svoboda je z podstaty vždy odměněna hospodářskou převahou, a tak Spojené státy zcela jistě nad nepřáteli zvítězí.

Amerika a svobodný kapitalismus ovšem nemají nepřátele jen mezi islámskými fanatiky, ale i mezi západními socialisty. Rozdíl je v tom, že západní socialističtí teroristé se zatím omezili jen na rozbíjení McDonaldů a bank. Jejich ideoví vůdci je nevybízejí k hromadným vraždám, ale pouze je posilují v jejich přesvědčení o nemorálnosti kapitalismu.

Levicoví intelektuálové hovoří o tom, že Západ musí změnit své hodnoty, aby nezavdával podobnému násilí příčinu. Musí, ale jinak. Např. by měli západní intelektuálové změnit pohled na diskriminaci. Právo na diskriminaci jako projev smluvní svobody jsme hájili v tomto časopise několikrát. Např. každá letecká společnost by měla mít právo určit, komu prodá a komu neprodá letenku…

Američané jsou ve válce a levicoví intelektuálové tvrdí, že vojenská reakce by sice měla přijít, ale ne tak, aby jejím důsledkem byli další mrtví civilisté. Nikoliv: Stojí-li Spojené státy před volbou, že buď budou umírat jejich nevinní občané, nebo obyvatelé jiných států, musí volit život pro své občany.

Svoboda jednotlivce a stát dostatečně silný k její obraně jsou a pevně zůstávají ideálem laissez faire.

Tento časopis bude dále hájit kapitalismus před státní regulací a přerozdělováním. Bude dále kritizovat spílání „diktatuře reklamy a konzumu“ v projevech prezidenta Havla či odmítání amerikanizace v projevech německého kancléře Gerharda Schrödera.

V této souvislosti zveřejňujeme projev Gerharda Schrödera přednesený týden před atentátem. V něm hájí nejen „odpůrce gobalizace“, ale vysvětluje také, proč jsou Němci z hloubi srdce pro rozšíření Evropské unie. Vědí, že konkurence nezávislých jurisdikcí může odlákat německé firmy a narušit jejich socialistický model hospodářství. Jejich politickým cílem tedy je, aby země jako Česká republika přijaly takové sociální a ekologické standardy, které by je zbavily komparativních výhod tak, aby pominul pro německé firmy důvod přesouvat výrobu za hranice Německa. Problematikou Evropské unie se zabývají i ostatní články v tomto čísle, mezi nimi i článek z pera britského poslance Evropského parlamentu Daniela Hannana a článek ředitele Centra pro ekonomiku a politiku Jiřího Weigla.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom