Už je to tady: Společná imigrační politika

30.11. 2009Ing. Petr Mach, PhD2x

Zítra vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. A Evropská unie se ihned chápe příležitosti. Chystá se schválení společné imigrační politiky, i proti naší vůli.

Švédské předsednictví vyrukovalo s dokumentem po evropsku nazvaným Stockholmský akční program. „Za účelem co nejvyššího zhodnocení přínosu legálního přistěhovalectví ve prospěch všech – zemí původu, cílových zemí, hostitelských společností a přistěhovalců – je nezbytný jasný, transparentní, spravedlivý a člověka respektující přístup. Pro tento účel by měla být přijata pravidla přistěhovalectví, která by všem legálním přistěhovalcům zajistila stejná práva, srovnatelná s právy občanů Společenství,“ píše se mimo jiné v návrhu.

Stejná práva pro přistěhovalce neznamenají jen právo volit do obecních zastupitelstev a do Evropského parlamentu, znamená to i široce uplatňovaná práva vykládaná Listinou základních práv EU. Pokud EU tuto politiku přijme, budou se moci imigranti domáhat všech těchto práv. Prezident Klaus sice dojednal výjimku z listiny po Českou republiku, ta ale nezačne platit dokud nebude ratifikovaná všemi zeměmi EU jakožto přílepek k přístupové smlouvě s Chorvatskem.

Od zítřka se má EU při schvalování imigrační politiky o co opřít. Bude-li „Stockholmský program“ přijat, začne Komise chystat konkrétní paragrafované znění směrnice. A pak už se bude v Radě hlasovat podle nových pravidel:

Lisabonská smlouva umožňuje, aby Česká republika, i pokud nesouhlasí s daným návrhem, byla přehlasována.

„Článek 63a

1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada opatření řádným legislativním postupem.“

Právě slova „řádným legislativním postupem“ znamenají možnost přehlasování. I proto jsme byli proti Lisabonské smlouvě, i proto jsem pro vystoupení z EU.

Petr Mach je předsedou Svobodných

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom