Věkový limit je objektivním kritériem

15.3. 2005Ing. Petr Mach, PhD41x

Výjimka se vztahuje na soudní čekatele z doby před platností zákona, který věkový limit zavedl. Prezident se nicméně rozhodl nevyužít práva (daného mu touto výjimkou) jmenovat z těchto čekatelů soudce mladší 30 let.

Tímto rozhodnutím si prezident dobrovolně zpřísnil výběr soudců v zájmu jejich vyšší kvality.

Stanovení věkových hranic slouží totiž jako objektivní kritérium zralosti jedince. Vyplývá z objektivního faktu, že zralost a zkušenosti jedince mají tendenci se s rostoucím věkem zvyšovat (do určitého věku). Stanovení apriorního věkového omezení tudíž zaručuje, že i náhodná nebo subjektivní volba povede ke kvalitnějšímu výběru než náhodná nebo subjektivní volba bez věkového limitu.

Stejně jako v jiných zemích i v našem právním řádu existuje řada věkových hranic. Existuje např. věková hranice 18 let pro právo volit zastupitele, 21 let pro právo být volen do Sněmovny, 30 let na to stát se soudcem či 40 let pro možnost být volen do Senátu, kandidovat na prezidenta nebo se stát ústavním soudcem.

Stanovení věkového limitu je u soudců důležitější než u jiných funkcí. U lékařů věkový limit nepotřebujeme, každý se může dobrovolně rozhodnout pro mladšího či staršího lékaře. U zákonodárců je věkový limit také méně důležitý, protože každý volič se může dobrovolně rozhodnout pro mladšího či staršího politika. Soudce si ale v České republice nevolíme a potřebujeme být chráněni objektivními kritérii pro případ, že se jako občané ocitneme v pozici, kdy o naší budoucnosti bude rozhodovat soudce.

To neznamená, že nemohou existovat lidé, kteří by se i v 17 letech nebyli schopni rozumně rozhodnout pro nějakou politickou stranu, zatímco jiní k tomu třeba nejsou zralí v 19 letech. Stejně tak může existovat člověk, který by v 29 letech byl dobrým soudcem. Takový člověk pak může pociťovat křivdu, když byl zákonem nebo rozhodnutím prezidenta a priori vyloučen z výběru.

Pro kvalitu našich soudců je ale lepší riskovat vyloučení jednoho mladého potenciálně zralého soudce než riskovat jmenování několika mladých potenciálně nevyzrálých soudců.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom