Vláda má další trik jak poslat peníze MMF

V tichosti se ale připravuje poslání peněz do MMF jinou cestou.

Navýšení členské kvóty v MMF

Tou jinou cestou je navýšení členské kvóty v Mezinárodním měnovém fondu. Členský podíl (kvóta) v MMF je finanční příspěvek, který se členská země zavazuje fondu splatit na požádání, a to čtvrtinu v devizách a zbytek v národní měně. Když vláda odsouhlasí navýšení podílu v MMF, bude muset Česká republika poslat do Mezinárodního měnového fondu dalších 36 miliard korun, z toho 9 miliard z devizových rezerv a 25 miliard v korunách.

Když vláda jednala ve středu 14.12.2011 o půjčce MMF, projednala současně materiál, ze kterého plyne, že navýšení členské kvóty v MMF je „již slíbené„, přičemž se jen čeká, „až se připojí kritická množství upisujících„. Ve stejném duchu napsal do Hospodářských novin 20.12.2011 guvernér ČNB Miroslav Singer článek, ve kterém říká: „Schválené navýšení kvót členskými zeměmi MMF by náš závazek zvedlo na 66 miliard korun, z čehož bychom v roce 2012 měli splatit 9 miliard. Tento závazek beru stejně jako vláda vážně, protože jsme se k navýšení kvóty přihlásili, byť s podmínkou, že k němu přistoupíme, až se přidá dostatečná váha akcionářů anebo až navýší země G20, které o růstu kvót rozhodly.“

Zatímco „půjčka“ MMF měla aspoň teoretickou šanci na navrácení, členský podíl se nevrací z principu.

Nechtělo se mi věřit, že by vláda chystala navýšení členské kvóty, aniž by o tom veřejnost či parlament aspoň informovala. Ptal jsem se na to tiskových oddělení Ministerstva financí i České národní banky, a dozvěděl jsem
se, že skutečně bankovní rada ČNB po domluvě s Ministerstvem financí schválila navýšení členské kvóty v MMF za podmínky, že získá finanční kompenzaci od vlády, přičemž návrh kompenzace předloží ministerstvo financí vládě v dohledné době.

Podmínka: změna Smlouvy o MMF

Podle rozhodnutí MMF o navýšení členských kvót ale platí jedna podmínka: Navýšení kvót se uskuteční jen tehdy, pokud projde u členských států změna Smlouvy o MMF.

15.12.2011, den po té, kdy vláda bez výsledku jednala o tom, zda Mezinárodnímu měnovému fondu půjčíme z devizových rezerv 90 miliard korun, předložil premiér Petr Nečas parlamentu k souhlasu s ratifikací návrh změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu. Přílohou návrhu je (pro informaci zákonodárcům, nikoliv k hlasování) dohoda o navýšení členských kvót.

Petr Nečas v důvodové zprávě poslancům a senátorům říká, že dohoda „je indiferentní z hlediska rovnosti žen a mužů“ (sic), ale že jinak „nebude mít dopad na veřejné rozpočty“. Není to pravda. Schválení dohody dá zelenou odeslání dalších peněz do MMF. A vláda s centrální bankou se k odeslání peněz evidentně chystají.

Protože na poslání peněz do MMF cestou navýšení členského podílu je evidentně shoda celé vlády i národní banky, spočívá jediná šance na zastavení tohoto transferu v odmítnutí Dohody o MMF parlamentem České republiky.

Až budou poslanci a senátoři projednávat sněmovní tisk 556 „Doh. o Mezinárodním měnovém fondu“, měli by vědět, že jejich ANO bude znamenat poslání dalších 36 miliard korun do Mezinárodního měnového fondu, i když jim premiér Nečas věší na nos bulíky o tom, že to nebude mít dopad na veřejné rozpočty. Měli by proto hlasovat proti.

Petr Mach je předsedou Svobodných

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom