Vláda ničí pracovní místa – proto roste státní dluh

Vláda ČSSD se může „pochlubit“ zvýšením celé řady ekonomických ukazatelů. Bohužel. Kromě daňové zátěže roste především státní dluh a nezaměstnanost.

Ačkoliv sociálně-demokratická vláda ráda opakuje, že gigantické zadlužování souvisí s ničivou povodní či s náklady očištění bankovního sektoru, jednoznačně to není pravda. Kupř. povodeň stejného rozsahu jako v r. 2002 zde byla i v roce 1997. Odkup pohledávek bank před jejich privatizací a jejich převedení do Konsolidační agentury bylo rozhodnutí socialistické vlády. Vláda mohla prodat levně banky i se špatnými úvěry. Rozhodla se očistit je od špatných úvěrů a prodat je dráž. Zvolila fiskální trik – získala vysoký příjem s privatizace, ale za cenu zvýšení veřejného dluhu.

Více nezaměstnaných = větší vládní dluh

Podstatu zadlužování je nutné hledat jinde. Vláda sociální demokracie usilovně ničí pracovní místa. Tím snižuje počet osob platících daně a zvyšuje počet osob pobírajících dávky. Vládě tak klesají příjmy a rostou výdaje. Právě náklady nezaměstnanosti tvoří každoroční přírůstek státního dluhu.

Jeden nezaměstnaný stojí stát podle hrubých odhadů – na dávkách v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávkách pro nezaměstnaného a jeho rodinné příslušníky – měsíčně asi 7 tisíc korun. Kdyby takovýto nezaměstnaný pracoval a odváděl daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění a spotřební daně, nejenže by stát nemusel platit tyto dávky, ale získal by navíc měsíčně dalších cca 7 tisíc korun. Celkové náklady na jednoho nezaměstnaného dosahují tedy ročně asi 170 tisíc korun. Při 500 tisících registrovaných nezaměstnaných to dělá ročně náklady přes 80 miliard korun.

Náklady nezaměstnanosti

Odhad: Autor

Od začátku vlády sociální demokracie – kdy začala růst nezaměstnanost z někdejších 3 až na 10 procent práceschopného obyvatelstva – existuje ve státním rozpočtu deficit rovnající se přesně součtu nákladů na sociální dávky pro nezaměstnané a daní, které lidé, jež socialisté připravili o práci, přestali odvádět. Nyní, když máme nezaměstnanost blížící se šesti stům tisícům osob, poroste státní dluh každý rok o 100 miliard korun nového deficitu.

Graf: Více nezaměstnaných, více dluhů

Zdroj: Ministerstvo financí a ČSÚ

Jak socialisté ničí pracovní místa

Vláda Sociální demokracie od svého nástupu ničí pracovní místa systematicky. Každý rok přibývá přes deset tisíc stran zákonů, vyhlášek a předpisů. Vláda reguluje cenu práce prostřednictvím minimální mzdy, zakazuje práci na dobu určitou, zvyšuje daně. Žene tak ročně desetitisíce nových lidí na pracovní úřady a do šedé ekonomiky. Vláda obnovila centrální plánování – o osudu firem na trhu nerozhoduje již zájem spotřebitelů, ale to zda novodobý plánovací úřad – CzechInvest – přidělí firmě investiční pobídky a strukturální dotace. Bezprecedentním tempem narůstá počet úřadů a úředníků. To vše dohromady komplikuje normální ekonomický život, zvyšuje nezaměstnanost a podvazuje ekonomický růst.

50 miliard jen na úrocích

Dluh roste každý rok o sto miliard korun a závratnou rychlostí se blíží k tisíci miliardám. Vždy, když jsou vládní dluhopisy splatné, vydává vláda nové na pokrytí splátek a půjčuje si i na úroky. Jen úroky ze státního dluhu představují ročně už 50 miliard korun! I kdyby se příští vládě ODS podařilo snížit nezaměstnanost a rozpočtové deficity přiblížit k nule, státní dluh zde již zůstane a s ním povinnost platit každý rok z daní občanů 50 miliard na úroky z dluhu, který zde nadělala Sociální demokracie v letech 1998-2006. Daňovým poplatníkům tak zůstane trvalá vzpomínka na éru sociálního státu Vladimíra Špidly, Zdeňka Škromacha a spol.

Jak mohli občané svěřit vládu tomuto nekompetentnímu týmu, kde není jediný ekonom a v němž ministerstvo práce řídí odborář? Akcionáři žádné firmy by si nezvolili tyto lidi do představenstva, a občané jim dali moc přivést ke krachu celý stát.

Vláda připravila „reformu veřejných financí“, jejímž jediným viditelným důsledkem je zvyšování daní. Nezaměstnanost a deficit zůstávají stejně vysoké. To by nás ale nemělo překvapovat. Místo aby zrušila regulace trhu práce a snížila daně, vláda naopak zvyšuje podpory v nezaměstnanosti a zvyšuje daně.

Jediná cesta k zastavení dluhu je výměna této vlády a rozsáhlá deregulace a snížení daní. Aby byla nová vláda ODS schopna vrátit nezaměstnanost na úroveň 3% z doby, kdy vládla, bude muset alespoň na tehdejší úroveň snížit i velikost daní a objem regulací. Bude to ale nelehký úkol. Vláda ODS zdědí povinnost hradit úroky z dluhů socialistů. K tomu se navíc počínaje letošním rokem přidal důsledek mizerně vyjednaných podmínek vstupu do EU. Vinou této vlády bude státní rozpočet odvádět do Bruselu více než získá. Státní dluh tak bude dále narůstat. Platí ale jednoduchá úměra: Čím později dojde k výměně vlády, tím bude náprava těžší.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom