VŠ „zdarma“ není normální

Když si někdo zajde do restaurace na oběd, koupí auto, pronajme byt, udělá řidičák, kurz němčiny nebo se přihlásí na pětiletý kurz managementu či politologie, měl by si to zaplatit. Není důvod, proč by mu to měli platit ostatní daňoví poplatníci.

Na 26 veřejných vysokých školách studuje asi 320 tisíc studentů a školné jim platí stát, a to ve výši asi 20 miliard korun ročně.

Školy zdarma pro vyvolené jsou nespravedlivé

Naproti tomu na 45 soukromých vysokých školách studuje asi 50 tisíc studentů a ti si platí školné sami a od státu příspěvky nedostávají.

Školné pro studenty veřejných vysokých škol skrze státní rozpočet platí jak oněch 50 tisíc studentů soukromých škol, tak zbytek daňových poplatníků, kteří vysokou školu nestudují a nestudovali. To je nespravedlivé.

Řidičák, kurz němčiny i pětiletý kurz managementu a politologie je investice, která by se měla vrátit v podobě vyšší mzdy. Pokud taková investice neskýtá vyšší výnos, měl by si každý student dvakrát zvážit, jestli do toho půjde.

Pozor na nové regulace

Je povzbudivé, že politické strany, které plánují uzavření většinové koalice, debatují o tom, že součástí koaliční smlouvy bude zavedení školného na vysokých školách.

Varoval bych ale před všemi možnými „sociálními ústupky“ v podobě „odloženého školného“, státních garancí bankám či státem podporovaného studijního spoření. Takové modely budou znamenat nové úřady a úředníky a nové problémy.

Banky již dnes poskytují všelijaké půjčky na studium a své nabídky jistě rozšíří, bude-li se školné vybírat na všech školách.

Varoval bych také před tím zavést nějaké regulované školné a současně zachovat státní dotace vysokým školám ve výši 20 miliard korun.

Mají-li si lidé začít platit školné, musí jim stát nechat peníze v kapsách. V programu mé politické strany (Svobodní) máme odstranění dotací a právo škol vybírat školné – výměnou za zrušení daně z příjmu. Jinými slovy, stát přestane leccos dotovat (včetně školného) a lidem zůstane více peněz v kapsách. Studentům a rodičům se bude jednak lépe vydělávat na školné a jednak se investice do školného rychleji vrátí, až student začne po škole naplno pracovat.

Petr Mach je předsedou Svobodných

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom