Vystoupení z EU

12.10. 2009Ing. Petr Mach, PhD21x

Jak jsem uvedl na nedávném politickém shromáždění proti Lisabonské smlouvě, budu prosazovat vystoupení České republiky z Evropské unie, pokud bude ratifikována Lisabonská smlouva.

Jsem ekonom – liberál. Jsem tedy velkým zastáncem volného trhu, obchodu a cestování, ale odpůrcem zbytečných nařízení, směrnic a mezinárodního přerozdělování peněz.

Proč je Lisabon tak špatný

Členství v EU má klady (volný obchod) i zápory (příliš mnoho nařízení). Lisabonská smlouva by ale nepřidala ani kousek navíc volnému obchodu, jen by omezila suverenitu rozhodování o našich vlastních zákonech a zvýšila množství evropských nařízení.

Lisabonská smlouva by dala Evropské unii mj. právo určovat členským státům podobu jejich hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti, azylové politiky, zahraniční politiky, energetické politiky a dalších. Navíc snižuje váhu hlasu České republiky v Radě ministrů EU při hlasování o směrnicích na polovinu a zdvojnásobuje váhu německého hlasu. Stručný popis Lisabonské smlouvy např. zde).

Po ratifikaci Lisabonské smlouvy tak bude Česká republika zavalena každý rok ještě více než dosud nepřehlednou smrští směrnic a nařízení, která zdražují zboží a podvazují hospodářský růst (jako jsou dnes zákazy žárovek, povinné kvóty na biopaliva v benzínu, povinné kvóty na sluneční a větrnou energii a mnoho dalších). Na jejich tvorbu nebo blokování budeme mít pramalý vliv.

Vystoupení z EU

Lisabonská smlouva sice znemožní jednostrannou výpověď členství v EU v souladu s Vídeňskou úmluvou o mezinárodních smlouvách jako je tomu nyní, ale vystoupení umožňuje do dvou let od podání žádosti o vystoupení.

Česká republika by si nemusela vyjednávat další zvláštní podmínky obchodních vztahů se zbylými členy Evropské unie, protože má ratifikovanou Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, která umožňuje bezcelní obchod se státy EU a EFTA. Tato dohoda obsahuje ony čtyři svobody – volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu – bez zbytečných nadstaveb. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru členské státy zavazuje přebírat jen tu společnou legislativu EU, která se vztahuje na přístup zboží na společný trh. Žádný balast navíc.

Alternativa – EFTA

EFTA, Evropské sdružení volného obchodu je pak vhodnou alternativou členství v EU.

EFTA je přátelská organizace, smlouva o založení EFTA má asi tak stokrát méně stran než smlouvy EU. Hlasování v Radě EFTA o společných záležitostech není odvislé od velikosti populace daného státu, ale každý stát má jeden hlas. Státy EFTA nemají žádné mezinárodní přerozdělování peněz mezi sebou, respektují se jako suverénní státy s vlastní daňovou, hospodářskou, imigrační aj. politikou.

Závěr

Evropská unie má alternativu. Vystoupení z EU znamená, že by normálně pokračovalo naše členství v Evropském hospodářském prostoru, které zaručuje volný obchod se zeměmi EU. Bezpečnostní ukotvení má Česká republika v rámci NATO a rozumnou podobu evropské spolupráce by mohla hledat v rámci EFTA.

Pro vystoupení z EU samozřejmě zatím neexistuje v České republice politická většina. Jsem ale hluboce přesvědčen, že negativa Lisabonské smlouvy povedou k nárůstu počtu zastánců samostatnosti.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom