V roce 2004 ČR do EU zaplatila více než dostala

Ministerstvo financí ČR dnes 8.2.2005 zveřejnilo čistou pozici ČR s EU za rok 2004 (http://www.mfcr.cz/tiskzpravy.php?id=229) s výsledkem plus 6,8 mld při odvodech do EU ve výši 18 mld a příjmech z EU ve výši 24,7 miliardy korun.

Ještě 13.5.2004 (http://www.mfcr.cz/tiskzpravy.php?id=132) Ministerstvo financí předpokládalo čistou kladnou pozici 12,4 mld při odvodech 16,8 mld a příjmech 29,2 mld.

Výsledek zveřejněný Ministerstvem financí nicméně zamlčuje některé další platby nad rámec hlavního odvodu, které ČR do EU v roce 2004 zaplatila, a po jejichž započtení se ukazuje, že ČR v roce 2004 zaplatila do EU více, než kolik z EU získala. Jedná se o platbu cel, která platí čeští občané v cenách zboží a která jsou přímým příjmem EU, o splátku kapitálu Evropské investiční bance a splátku kapitálu Evropské centrální bance.

1. Cla

Cla placená českými občany při nákupech zboží částečně procházejí přes státní rozpočet České republiky a částečně přes státní rozpočty jiných členských zemí. Např. cla z banánů jsou placená dovozcem v místě vstupu na území EU, což jsou přístavy mimo území ČR. Výše placených cel nebyla oficiálně zveřejněna, podle našich odhadů jde minimálně o 7 miliard korun.

2. Splátky kapitálu Evropské centrální banky

Jak plyne z rozhodnuti Evropské centrální banky č. ECB/2004/10 ze dne 23. dubna 2004 (http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_20520040609cs00190020.pdf), Česká republika musela zaplatit k 1. květnu 2004 první splátku kapitálu ECB ve výši 5 680 859,54 euro (176 milionů Kč).

3. Splátky kapitálu Evropské investiční banky

Do EIB musí ČR splatit splatný kapitál 62,9 mil eur a rezervy 158 mil. eur (celkem 220,9 mil eur), přičemž tyto příspěvky mají být splaceny v osmi stejných splátkách splatných k 30. září 2004, 30. září 2005, 30. září 2006, 31. březnu 2007, 30. září 2007, 31. březnu 2008, 30. září 2008 a 31. březnu 2009. Podmínky jsou dány v protokolu Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské Unii (http://www.euroskop.cz/cze/get_file.asp?lng=cz&company=91&news=85&id=4515). ČR tak musela v září 2004 zaplatit 830 milionů korun.

Po započtení uvedených plateb je zjevné, že čistě z finančního hlediska Česká republika na členství v EU první rok svého členství nevydělala.

Petr Mach

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom