dopis Petra Macha předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzkovi

9.10. 2009Ing. Petr Mach, PhD13x

Jerzy Buzek
předseda Evropského parlamentu

Vážený pane předsedo,

využívám příležitosti, že se známe z našich dřívějších aktivit a obracím se na Vás s tímto dopisem.

Dovolte nejprve abych vám poblahopřál ke zvolení předsedou Evropského parlamentu.

Nyní mi dovolte, abych jako občan České republiky a jako předseda Strany svobodných občanů vyjádřil mé obavy z narůstajícího vměšování představitelů Evropské unie do procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice.

Rozumím tomu tak, že Lisabonské smlouva je smlouva mezi 27 suverénními státy, zatímco Evropská unie jako taková není smluvní stranou, má být smlouvou teprve vytvořena coby jednotka se samostatnou mezinárodněprávní subjektivitou.

Považuji proto za vysoce nevhodné, aby představitel Evropské unie zasahoval do záležitostí jednotlivých členských států – a Vaše návštěva v České republice se bohužel tak jeví. Evropský parlament nemá v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy sebemenší roli.

Je výlučně na České republice, jestli ratifikuje Lisabonskou smlouvu či nikoliv. Dle Ústavy České republiky je to Prezident republiky, kdo ratifikuje mezinárodní smlouvu, nikoliv premiér či parlament.

Vaše schůzka s premiérem Fischerem jakož i nedávné setkání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa s předsedou ODS Mirkem Topolánkem působí velmi nepatřičně. (Pan Topolánek dokonce po schůzce s panem Barrosem tlumočil hrozby, že by Česká republika mohla být připravena o post komisaře, kdyby brzy neratifikovala Lisabonskou smlouvu.)

Proto si Vás dovoluji požádat, aby byly rozptýleny možné pachutě nevhodných výroků, abyste jasně prohlásil, že

1) Neexistuje žádný právní podklad pro jakýkoliv trest České republiky za to, kdyby neratifikovala Lisabonskou smlouvu

2) Jako předseda Evropského parlamentu respektujete ratifikační procedury České republiky a že EU jako taková není smluvní stranou Lisabonské smlouvy, je jejím pouhým subjektem.

S přátelským pozdravem,

Petr Mach
předseda Strany svobodných občanů

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom