Den daňové svobody bude letos 7. června

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Konečně už zítra, chtělo by se říct, anebo teprve zítra? Na zítřek 7. června připadne v Česku letošní Den daňové svobody, tedy první den, kdy lidé u nás přestávají v tom kterém roce vydělávat na pokrytí výdajů veřejných rozpočtů. Je to o tři dny dřív než loni, jak to vypočítal Liberální institut. Ekonomové zdůrazňují, Den daňové svobody je důležité připomínat z toho důvodu, že stát nehospodaří s penězi daňových poplatníků tak opatrně a efektivně, jak by to představovali, jak by si to představovali oni sami. Jak jsme na tom v tomhle ohledu podle vás, zlepšilo se aspoň něco třeba po reformě veřejných financí? Jak stát s našimi penězi nakládá? Přispějte do následujících minut i vy e-mailem na adresu radioforum@rozhlas.cz, anebo esemeskou na číslo 9077703 ve tvaru RF a váš text ne delší než sto padesát znaků. Teď už naši hosté, ve studiu sedí PetrMach, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku, dobrý den.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Dobrý den.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

A pan Martin Fassmann, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, tedy jedním slovem za odboráře, dobrý den.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Dobrý den.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Češi letos pracovali na stát sto padesát osm dní, od soboty jdou tedy všechny výdělky do jejich peněženky. Je to tak akorát, nebo by ten počet dnů mohl být nižší, pánové, co říkáte. Pane Machu.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Tak, za prvé musíme připomenout posluchačům, kteří to třeba nevědí úplně přesně, že je to jenom takové popularizační měřítko, to znamená, že se v principu vezme číslo, které vyjadřuje, o kolika výdělcích za nás rozhoduje stát, neboli politici z těch celkových výdělků, tedy kolik vynakládá peněz stát, těch, které nám nejprve vezme, v poměru k hrubému domácímu produktu, tedy k součtu všech výdělků v ekonomice. A jestliže tímto procentem pronásobíme tři sta šedesát pět, respektive tři sta šedesát šest dnů v roce a odpočítáme ty dny od 1. ledna, tak tím dostaneme tento pomyslný den.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Ekonom promluvil, těch sto padesát osm dní vám osobně jako daňovému poplatníkovi zdá se to málo, hodně, akorát.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

No, pro mě to je samozřejmě hodně a zároveň bych chtěl říct, že to číslo je průměrné, takže někdo, kdo je třeba v pozici zaměstnance, tak to má více, někdo, kdo je třeba v pozici živnostníka, který uplatňuje paušály, tak to má méně. Pokud jde o to, kam se řadíme v rámci Evropy, tak jsme tak někde mezi, jsou země, které jsou na tom lépe a země, které jsou na tom hůře. Já bych si jenom dovolil poopravit, vy jste říkal, že vlastně ta idea je, proč to ekonomové připomínají, že stát nehospodaří až tak efektivně nebo hospodárně. Já bych k tomu dodal především, že nám to ubírá svobodu rozhodování, že to jsou politici a zákony, kdo rozhoduje o těchto výdajích a ne my sami, a proto primární je to ubrání svobody našeho rozhodování. Samozřejmě, že s tím je spojena neefektivnost.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Právě, právě i kvůli tomu jsme vás přizvali. Pane Fassmanne, z pohledu odborů, těch sto padesát osm dní, co o nich soudíte, je to i na vás docela dost, jak říkal před chvílí pan Mach a druhá otázka je, jak stát s penězi, které mu odevzdáváme, nakládá, hospodaří dobře? Co říkáte?

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Takže za prvý, já si myslím, že je obdivuhodný, jak se daří pánům z Liberálního institutu dlouhodobě tahat veřejnost za fusekli, protože ten den daňový svobody není 7. června, ale je, už byl, už dávno byl a byl 11. května.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Přepočítali se?

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Samozřejmě, že ano, protože oni používají prostě takovou velmi pofiderní, pofiderní metodu, protože ten den daňový svobody je ano, ten je první den, kdy člověk dělá takzvaně na sebe a nedělá takzvaně na stát. To není nic jiného, než je to přepočtená takzvaná složená daňová kvóta dopočtu dnů. Ta složená daňová kvóta odhaduje ministerstvo financí na příští, na tento rok na úrovni třiceti šesti procent, čili třicet šest procent z tři sta šedesáti pěti není žádných sto padesát, nevím, kolik jste to říkal …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Osm to vychází.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

… ale je to sto třicet dva dnů a ten sto třicátej druhej den je 11., byl 11. května. Takže to jenom na upřesnění. To jsou prostě takové zvláštní tanečky, které se prostě dělají okolo, a proč, proč se hrají. Hrají se proto, aby se mystifikovali občani v tom, že prostě naše daně jsou příliš vysoké a že se prostě, a že se prostě vydávají nějaké prostě peníze na nějakej imaginární erár. Ve skutečnosti z těch veřejných rozpočtů se neživí jenom ti obligátní úředníci a podobně, ale největší, největší výdaje jdou na co, na důchody, na školy, na nemocnice, na celý zdravotnictví, na kulturu, armádu, bezpečnost, a tak dále. Čili, čili tady ten, tady ten imaginární, imaginární tanec okolo Dne daňovýho svobody podle mě vůbec nemá, nemá význam a mate veřejnost. Samozřejmě, že je důležitá otázka, na kterou jste se ptal, tý efektivity, ale …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

No, to je asi důležitější než ten samotný den.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

… samozřejmě, než, než samotnej den, jestli prostě stát hospodaří, hospodaří s našimi penězi nebo s penězi …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Váš názor na to?

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Já si myslím, že …, já si myslím, že stát, stát, kterej tady v současné, v současné době máme, v podstatě by samozřejmě mohl vždycky, vždycky se najde, že by mohl hospodařit lépe, ale na druhou stranu, pokud si vezmu, že většina těch výdajů jde opravdu zpátky občanům, jde důchodcům, jde nemocným, jde, jde do sociální, do školského systému, a tak dále, tak si myslím, že, že při té, při té úrovni daní, kterou máme a která není samozřejmě, která je výrazně pod průměrem Evropské unie, že ten náš stát je poměrně efektivní a není to jenom můj názor mimochodem, jestli se nemýlím, asi před takovými třemi lety dělalo srovnání OECD, který ukázalo, že vzhledem k tomu, jaký peníze tečou do našich sociálních systémů, tak že ty jsou vysoce efektivní.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

To by ministra financí víceméně pochvala odboráře potěšila určitě. Pane Machu, řeknete k tomu ano, nebo řeknete také víc vět, pan Martina Fassmann se docela rozpovídal.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

No, tak já bych řekl, že to jeho rozčílení nebo hádání se je zbytečné, Liberální institut, teď tady nejsem za Liberální institut, ale chtěl bych se ho v tomto zastat, protože on vzal metodiku, která má tu výhodu, že je srovnatelná, že jsou nějaká data pro všechny země sdružené v OECD a můžeme je srovnávat v čase i mezi zeměmi navzájem. A to, co říkal pan Fassmann, je složená daňová kvóta, to, co měří Liberální institut a vychází na tom sto padesátý osmý den, je výdajová kvóta. To znamená, je tam i ten deficit a ono to má svoji logiku, protože deficit je jenom nějaké odložené zdanění a jsou to také peníze, o kterých rozhoduje stát a přitom, kdyby nebyl, tak by zůstaly ty peníze lidem a soukromým subjektům a rozhodovali by oni.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pojďme, pojďme, prosím, pojďme, prosím, teď od té metodiky …

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Hluboce nesouhlasím, to tak není.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

… pojďme, prosím, ale teď od té metodiky k tomu důležitějšímu, čili k tomu, jak stát s našimi penězi, které mu odevzdáváme, nakládá. Váš názor, pane Machu.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Tak, z logiky věci stát s nima nakládá méně efektivně, než bychom nakládali my sami, protože kdyby stát nechal ty peníze vám nebo mně, nebo panu Fassmannovi, tak my se sami rozhodneme, co je pro nás efektivní, udělali bychom nějakou transakci a ta transakce, když je uskutečněná, když pracujeme, něco si potom koupíme, co, na čem pracoval někdo jiný, tak princip transakce je, že na ní vydělávají obě strany.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Jak PetrMach je s hospodařením státu spokojen.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

No, počkejte, já bych řekl, že když si takto peníze vydělám a s někým vyměním, je to pro mě výhodné, pro tu druhou stranu je to také výhodné. Pokud mně ty peníze někdo ukradne, zloděj, tak pro mě to je nevýhodné, pro toho zloděje výhodné a součet nula a s tím státem to je podobné. Když stát mi vezme peníze, tak tam není žádná přidaná hodnota v té transakci, není to transakce, je to pouze přerozdělování, a to nevede k růstu, proto se setkáváme s tím, že tam, kde slaví Den daňové svobody dříve, kde mají nižší daňovou a výdajovou kvótu, tak takové ekonomiky rostou podstatně rychleji.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Jak hodnotíte daňovou reformu ve vztahu k veřejným financím, pane Fassmanne.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

No, já bych ještě chtěl doplnit jednu věc. Tam, kde mají nižší daňovou kvótu, tak tam mají pravidelně vyšší chudobu. A to je právě to, to je právě to, o co se tady hraje, prostě. Můžeme si buď vybrat sociální klid, sociální smír, kohezní, kohezní nebo respektive společnost, která je, která, kde nejsou velké sociální rozdíly …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Promiňte, k tomu sociálnímu smíru se ještě dostaneme, teď bych se chtěl zeptat skutečně na tu daňovou reformu ve vztahu k veřejným financím, jak ji vidíte?

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

… ano, anebo prostě, myslíte, myslíte daňovou reformu, kterou, ta, co byla nebo ta, co bude.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Ta, co byla i ta, co bude.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Aha, tak …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Z plánů, z plánů vlády je toho dost známo.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

… takže, takže ta, co …, takže ta, co byla, tu jsme hodnotili samozřejmě vysoce negativně, když se bavíme jenom o tom, řekl bych, o tom jádru, to znamená, ta daňová reforma výrazně snížila a sníží daně, což, což samozřejmě povede dřív nebo, nebo vede už teďkon k osekání sociálních transferů. A samozřejmě přenesla daňové břemeno, to je druhej ten efekt, že přenesla daňové břemeno od bohatých k chudým. Jednoduchá věc, cítíme to všichni. Samozřejmě ti, co mají méně příjmů, to cítí mnohem tíživěji, to znamená, to, to přenesení daňového břemene se ukázalo v nárůstu inflace. To je prostě celý výsledek.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pane Marku, daňové břemeno mezi poplatníky je spravedlivě rozděleno, nebo ne.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

To by vám na to každý odpověděl jinak, protože každý jinak chápe spravedlnost, ekonomie jako disciplína vědní se s tím vypořádává tak, že posuzuje zvlášť takzvanou horizontální a takzvanou vertikální spravedlnost. A jestli má člověk s vyššími příjmy platit proporcionálně vyšší daň nebo nadproporcionálně nebo podproporcionálně, na to ekonomie nemůže odpovědět, jestli to je spravedlivé, nebo ne, takže ekonomie odpovídá pouze na tu spravedlnost horizontální, tedy jestli dva lidé, kteří mají stejné výdělky, jestli platí stejné daně. Já nepovažuji daňový systém za spravedlivý a čím větší jsou daně v součtu, čím víc je přerozděluje stát, tak tím víc se tam vždy kumuluje té nespravedlnosti.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Zeptám se jinak. Ty změny na daních, které se zatím staly za této vlády, byly změny k lepšímu nebo k horšímu.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

To je hodně těžká otázka, já jako liberální ekonom bych si přál změny mnohem hlubší, pan Fassmann tady říká, že daňová reforma daně snížila, já si bohužel myslím, že teda, jestli ano, tak velmi málo, protože se sice snížila daň z příjmů, ale ostatní daně zůstaly, sociální, zdravotní pojištění zůstaly, kde jsou, a DPH se zvýšila v té nižší sazbě. To znamená, stát celkově nevybírá méně daní, já bych si samozřejmě jako liberální ekonom představoval skutečně zásadnější snížení daní, zásadnější zvětšení toho prostoru svobody občanů, aby se oni sami rozhodovali, jak se svým …, já k tomu řeknu jeden malej příklad. Kdyby daně nebyly, hypoteticky, kdyby se Den daňové svobody slavil někdy v lednu na začátku …

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

1. ledna.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

… tak by naše čisté příjmy byly o osmdesát procent vyšší. Tolik platíme z přímejch daní a ceny, když by na nich nebylo DPH a spotřební daně by byly o dvacet procent nižší.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Souhlasíte, pane Fassmanne?

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Já si myslím, že s tou daní z příjmů, že to je trošku jinak, ale myslím si, pokračujme v této absurdní, v této absurdní myšlence, se kterou mimochodem přišel svého času ve své závěti Ho Či Min, kterej si přál, aby vietnamský obyvatelstvo rok po jeho smrti bylo zbaveno veškerých daní. Takže pokračujme s tím, tak co bysme museli udělat, museli bysme co, postřílet důchodce? Museli bysme zavřít nemocnice nebo by se každej rozhodoval, jestli bude platit na nemoc, do nemocnice, anebo že nebude platit, že se svobodně rozhodne o tom, jestli, jestli náhodou zaplatí učiteli, učiteli jeho plat, říkám, s důchodcema je to jednoduchý, ty, ty by se asi šli pást, nebo bysme je museli postřílet, ovšem museli bysme si s tím velmi rychle, rychle pospíšit, protože ani ty vojáci, který by je stříleli, bysme jim nemohli zaplatit.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Já vám na tyto vaše absurdní řeči o střílení lidi, jako je mi téměř žinantní reagovat, jo, ale …

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

No, absurdní je, absurdní je to vaše zrušení daní.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

… řeknu vám příklad, vezměte si například, vezměte si například Irsko, to je známá věc, že když Irsko osvobodilo ekonomiku a občany od toho tíživého břemene, snížilo radikálně daně a snížilo i sociální výdaje, tak začalo velmi prudce růst, že dneska z jedné z nejchudších zemí západní Evropy je po Lucembursku druhou nejbohatší na obyvatele. A má tu daňovou kvótu o deset procentních bodů nižší, než má Česká republika. Nikdo tam nikoho nestřílí a tady bych podotknul, že mimochodem právě Irsko patří mezi země, kde třeba důchodový systém je mnohem víc založený na privátní volbě a méně na státním přerozdělování, tam stát vyplácí jenom rovný důchod, vyplácí ho až od relativně vysokého věku a lidé mají tu svobodu s těmi penězi, které jim stát nebere, naložit podle svého, dávat si je do úspor, takže ty vaše řeči o střílení, ty mě opravdu teda rozčílily, protože my mluvíme o svobodě.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pánové, teď jedna konkrétní věc a …

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Mě rozčílily, rozčílily ten váš, vaše řeči o tom, že by se měly zrušit daně, mimochodem Irsko má třicet čtyři procent složenou daňovou kvótu v roce 2006.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Můžeme, můžeme přejít, prosím, můžeme přejít k jiné konkrétní věci? Dotaz našeho posluchače, pana Hladíka: „Měl bych dotaz, jestli by v budoucnu měla být větší podpora státu u penzijního připojištění, konkrétně jestli by měly být větší odpisy z daní nebo větší finanční podpora od státu, kdy si máme spořit na stáří. Zatím je podpora směšná.“ Co o tom soudíte, pane Machu.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Já bych doporučil posluchači nejenom tomuto, ale i ostatním, aby se nespoléhali na stát, aby si soukromě spořili, ať už tam nějaká podpora je, nebo ne. Tady ta otázka je pro mě naprosto druhořadá, protože já jsem pro, aby se vyvinuly soukromé systémy zabezpečení se na stáří, aby lidé měli větší, aby jim stát nechal více peněz, aby se oni mohli rozhodovat, jestli si to dají do těch, nebo oněch úspor, do toho, nebo onoho penzijního fondu, jestli …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Váš názor, pane Fassmanne.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Já si myslím, že …, já si myslím, že pokud se chce, pokud se chce na lidech, aby si prostě spořili tu, tu na důchody a tu na něco, tu na něco jiného, tak že prostě samozřejmě ten stát by tam měl, by tam měl nějakým způsobem přispívat, ale beru to jako druhotnou otázku. Já si myslím, že prvotní otázka je, do jaké míry v podstatě jim zajistí slušné stáří ten základní systém důchodového, důchodového pojištění a tam, bohužel, jak vidím, tak současný vývoj, nejsem příliš optimistický.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pane Machu, otázka pro vás. To, o čem se bavíme, tedy Den daňové svobody, to, jak stát hospodaří s našimi penězi, jaký na to všechno mají dopad požadavky odborářů, přispívají k efektivnějšímu nakládání s našimi penězi, nebo naopak.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Já myslím, že odbory jsou v tomto celkem irelevantní, ony něco požadují, ale myslím si, že už jako lid nezburcují k nějaké akci z devatenáctého století. Tam prostě už dneska nejsme a myslím si, že většina lidí dneska není v odborech organizovaná, nemá potřebu jim platit příspěvky a nechat se manipulovat.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pane Fassmanne, slovo do pranice.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

No, já si myslím, že pan Mach má tady na to názor, já si myslím, že pro, podívejte se, odbory tady jsou vydávány bůhví za co, odbory není nic jinýho, než sebeobranná organizace zaměstnanců, kteří jsou vždycky, vždycky slabší stranou prostě toho kontraktu a prostě mají, mají pocit se sdružovat. Je to svobodné rozhodnutí těch, těch lidí, kteří jsou v odborech, ještě není tak málo, jak si pan Mach nebo jak by pan Mach možná byl rád. A je to jejich svobodné rozhodnutí, jestliže, jestliže tady se bavíme o svobodě, ano, jestliže se chtějí sdružit, chtějí prosazovat společně nějaký, nějaký zájem, je to zcela …

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pánové, sešli jsme se kvůli daním, mám tady před sebou vývoj Dne daňové svobody za posledních x let. Je to takový docela pěkný hrb, teď to jde po několik let dolů, jak si myslíte, že to bude vypadat v příštím roce, poprosím stručně. Pane Machu, myslíte si, že ten Den daňové svobody bude zase o něco dřív, nebo ne.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Ano, mám důvod věřit tomu, že bude zase o něco dřív, nicméně na tom vaše grafu to vypadá jako hrb, jako že o pár desetin procenta to šlo v těch posledních letech dolů. Nicméně jsou to skutečně desetiny procenta, já bych si přál radikálnější snížení daní.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pane Fassmanne, poprosím teď o vaši závěrečnou větu.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Já si, já si myslím, že, samozřejmě, že to půjde dolů, protože ta reforma je, tak, jak je nalinkovaná do roku 2010, bude snižovat daňovou kvótu, ať už ten Den daňový svobody bude kdykoliv, jestli to bude v červnu, nebo v květnu. Takže příští rok je to nula osm desetin, další rok je, letos je nula osm, příští rok jedna a půl a přespříští jedno, jedno procento. Tím bych chtěl říct jenom divákům, posluchačům, pardon, promiňte, že jeden bod snížení daní je minus čtyřicet miliard pro veřejné rozpočty, takže …

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Je to plus čtyřicet miliard pro lidi do jejich vlastních kapes.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

No, je to čtyři, je to tak čtyřnásobek roční valorizace důchodů.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

Pánové, já se, já se s vámi musím rozloučit, posluchači o vaši případnou další diskusi už přijdou. Martin Fassmann, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, tak to je celé, děkuju, že jste přišel, na slyšenou.

Martin FASSMANN, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

——————–

Děkuji taky, na shledanou.

Vít DVOŘÁK, moderátor

——————–

A dobrý večer také PetruMachovi, výkonnému řediteli Centraproekonomikuapolitiku. Na viděnou.

PetrMACH, výkonný ředitel Centraproekonomikuapolitiku

——————–

Na shledanou.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom