Otázky MF Plus

Vadí Vám současné teplé počasí?

Jak se říká: lepší takovéto počasí než žádné. Počasí je vis major, které je nutno se přizpůsobit – volbou oblečení, sportu apod. Letošní zima je (zatím) horší na lyžování, ale na druhé straně – zas ušetříme za topení. V průměru jsou loňská zima a letošní zima normální.

Je letošní zima důkazem klimatických změn, který by měl každého vést k zamyšlení, jestli se chová dostatečně ekologicky?

Letošní zima není důkazem vůbec ničeho. Dlouhodobé změny klimatu nelze posuzovat podle jedné zimy. Ale ani dlouhodobé trendy nedokazují nic o vlivu chování člověka na teplotu. Když se v Evropě před 200 lety začala provádět systematická měření, byla teplota zhruba stejná jako dnes. Rozhodně z toho nevyplývá, že by se lidé tehdy chovali nějak špatně. A když pak během 19. století teplota v Evropě výrazně poklesla, také za to nemůžeme vinit člověka.

Mohou ekologicky uvědomělí jednotlivci svým chováním v přírodě nastartované procesy vůbec nějak ovlivnit?

Člověk je jen malinkou součástí přírody. I kdyby nám radikální ekologové zakázali topit, globální teplotu by to pravděpodobně vůbec neovlivnilo. Slunce a další přírodní síly, které nás jakožto člověka přesahují, jsou nesrovnatelné s našimi možnostmi.

Je zločin, když jezdíme do práce autem?

Zločin je, když jezdíme do práce autem opilí! Kdo nechce jezdit do práce autem, do pátého patra výtahem, kupovat si MF Plus a poslouchat rádio, ať to nedělá, ale tvrdit, že takové chování nějak poškozuje druhé, je chyba! Pokud vaše auto prošlo testem emisních limitů, nemáte se za co stydět.

Chovají se u nás průmyslové podniky dostatečně ekologicky? Je současná legislativa dostatečně přísná?

Je potřeba trestat kohokoliv, kdo poškodí druhého. Je třeba trestat vypouštění škodlivin do vody a vzduchu – ale současná legislativa je přehnaně přísná až životnímu prostředí škodí. Např. povinnost elektráren vykupovat elektřinu z drahých větrných elektráren znamená, že se musí vyrobit zbytečně mnoho větrných elektráren! Omezování emisí kyslíčníku uhličitého v Evropě (Kjótský protokol) vede k o to vyšší produkci v Číně, kde je výroba méně ekologická. Přehnané regulace škodí.

I v prehistorii probíhaly klimatické změny, i když na to žádný člověk nemohl mít vliv. Jak se dá prokázat, že za současné klimatické změny může naše civilizace?

Nelze na žádném základě tvrdit, že současná teplota a současná hladina moře je ta správná – že by neměla být o stupeň vyšší nebo nižší! Také nelze tvrdit, že by člověk mohl ovlivnit přírodní procesy, které probíhají bez ohledu na člověka. Přisuzovat odpovědnost za klimatické změny člověku je ideologickou předpojatostí ekologistů.

Petr Mach

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom