Rozhovor: Nejzbytečnější úřad? Pro zavedení eura, říká Mach

10.1. 2012Ing. Petr Mach, PhD51x

LN Který (případně které) ze státem zřízených úřadů považujete v současné době za nejzbytečnější a proč?
Za vítěze v pomyslné soutěži „nejzbytečnější úřad“ bych dnes asi označil úřad Národního koordinátora pro zavedení eura v České republice (www.zavedenieura.cz), a to s ohledem na to, že eurozóna se rozpadá a sám premiér prohlašuje, že by na zavedení eura beztak chtěl referendum, přičemž podpora zavedení eura v ČR je blízká nule. Vydržování úřadu je tedy evidentní mrhání penězi daňových poplatníků. Stačilo by přitom jedno usnesení vlády, které by ten úřad zrušilo.

LN Kde je míra zatížení kapsy daňového poplatníka nejméně úměrná efektivitě?
Jsou v podstatě tři druhy úřadů: Úřady nezbytné – jako stavební úřady, finanční úřady apod. Pak máme zbytečné úřady, které prostě existují, stojí daňové poplatníky pár milionů, ale jinak neškodí a nic nedělají – jako Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Evropské spotřebitelské centrum či Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Pak máme ale obří úřady, které mají rozhodovací pravomoci, rozdělují miliardy a škodí. V tomto smyslu je pro daňové poplatníky nejdražší asi státní agentura Czechinvest, která ročně na provoz spotřebuje 350 milionů, a miliardy nás stojí v rozdělovaných dotacích a daňových prázdninách pro vyvolené podnikatele. Tyhle dotace sice jedněm konkrétním pomohou, ale vždy na úkor ostatních, kteří to platí. Tento úřad jednoduše pokřivuje tržní prostředí, škodí. Když už jsme u pobídek, musíme zmínit další nový úřad – Programovou radu Programu podpory filmového průmyslu, která na základě směšných kritérií, jako jestli film „reflektuje významnou evropskou hodnotu, jako je solidarita, rozmanitost a rovnost“, rozděluje ročně filmařům na dotacích půl miliardy.

LN Nečasova vláda už přikročila k zeštíhlování některých resortů, právě prostřednictvím rušení a slučování některých úřadů a institucí. Jde podle Vás správným směrem? Nebo sice něco ruší, ale na druhé straně počet zbytečných státních institucí naopak spíše narůstá?
Je to jen měnění cedulek na dveřích budov. Ministr školství třeba ruší Ústav pro informace ve vzdělávání, jeho místo ale hned zabere Národní institut pro další vzdělávání. Tyhle instituce nemají žádný smysl, je to jen kanál na neefektivní „čerpání“ evropských dotací, které na sobě mají z Bruselu mašličku „podpora vzdělávání“. Úřady dělají „evaluace“ a „autoevaluace“, nutí školy vyplňovat stohy dotazníků, vydávají bezcenné brožury a předstírají, že pořádají školení školitelů.

LN Dá se tedy říct, že má současná politická garnitura tendenci míru byrokracie spíše zvyšovat?
Je přece evidentní, že tato vláda žádný úřad nezrušila. Naopak, v programovém prohlášení se zavázala, že zřídí několik dalších: Generální inspekci bezpečnostních sborů, Grantovou agenturu pro podporu sportu, Registr přestupků, Národní rozpočtovou radu. Navrch pak zřídila Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, původně jako trafiku pro bývalého ministra Johna, úřad ale zůstal i po jeho odchodu.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom