Rozhovor pro Respekt

Z Unie za pár let nic nezbude“, říká euroskeptik Petr Mach, poradce Václava Klause

Jak budete hlasovat v referendu?

Budu hlasovat „ne“.

Jaké máte důvody?

Ekonomické a politické. Z těch politických: vstup do Unie znamená jednoznačně ztrátu státní suverenity. Dnes se o zákonech, které platí na našem území, rozhoduje jen v našem parlamentu, po vstupu do EU by se to změnilo a část legislativy by byla schvalována na evropské úrovni. Řada zákonů může být schválena proti vůli Česka, protože jen v menšině oblastí mají členské státy právo veta.

Čeští voliči si ale mohou říct, že stejně tak neovlivní ani řadu hlasování pražského parlamentu.

V Unii by to ale bylo ještě horší, na vysokou evropskou politiku vůbec nedosáhneme. Budeme mít málo hlasů.

V čem jsou pro Česko evropské zákony špatné, když se na nich shodne patnáct zemí?

Jde o plošné nařízení Evropské unie, „shora“. Neříkám, že například čističky vody nemají být. Ale to, co je dobré třeba pro Německo, nemusí být dobré pro nás, a navíc tu jde o omezení svobody rozhodnutí. EU říká, kde ta čistička musí být, ačkoli lidé, kteří v dané obci žijí, ji třeba nepotřebují. Rozhodování všech nadnárodních útvarů, které vznikly „shora“, plodí časem nespokojenost. Proto se takové útvary rozpadají nebo v nich jsou třenice. Myslím si, že EU nevydrží dlouho.

Podle čeho tak soudíte?

V Evropě dojde na přelomu let 2005/6 k radikální demografické změně. Lidé, kteří se narodili v poválečné euforii, budou odcházet do důchodu. Země se dostanou do velkých deficitů. Německo už v takovém deficitu je. Dokážu si představit, že první, co napadne německého politika, je, proč máme financovat francouzské zemědělce nebo řecké silnice. Jakmile si Němci řeknou, že přestávají platit, tak z té Evropy moc nezbude.

Unie ale nestojí jenom na penězích.

Pokud by se odbouraly platby zemědělcům a zaostalým regionům, EU do značné míry ztratí smysl, moc z ní nezbyde.

Jaké jsou vaše ekonomické důvody?

Jednak dotace, které Evropská unie rozdělují: mohou být pozitivní, ale mohou také ekonomický růst tlumit. Navíc Česko nedostane v prvních letech tolik peněz, kolik třeba dostalo Irsko nebo Portugalsko. Dále český státní rozpočet bude hned v prvním roce přispívat do unijního rozpočtu více než 20 miliardami korun a zpátky dostane jistě jen asi pět miliard, zbytek jsou pouze slíbené peníze na projekty. Takže se dostane do ještě hlubšího deficitu a v dalších dvou letech to nebude jiné.

Nevstupujeme do Unie přece na rok. Naše finanční pozice se bude postupně zlepšovat.

Tomu příliš nevěřím, vyjednávací pozice nových států bude velmi slabá. Navíc nedovedu si představit, že bych byl já příjemcem evropských dotací. Z této selské úvahy vyplývá, že já budu čistým plátcem do rozpočtu EU.

A další ekonomické výhrady?

Po přijetí veškeré evropské legislativy hrozí, že by zahraniční investoři mohli odejít z České republiky třeba na Ukrajinu, kde zavedli 13% daň a snížili míru regulace podnikání, protože právní prostředí na trhu je jenom jeden faktor, který investory ovlivňuje.Unie stále zvyšuje regulaci trhu a daně, například DPH.

V čem je tady Unie horší než Česko?

Například naše DPH činí 22 %, kdežto v EU je nejnižší povolená sazba 15 %. Brusel neříká, že to musí být 22 %, ale říká, jaké služby se jí musí danit, a nedovoluje méně než těch 15 %. Kdybychom si to přáli, nemůžeme DPH pod tuto hranici snížit.

České vlády to mohly už dávno udělat a neudělaly to.

Připouštím. A lze to pořád – i v Unii – změnit. Ale na druhé straně je spousta věcí, které už v EU nelze, například si nemůžeme určit svoje dovozní cla.

Vidíte na EU něco pozitivního?

Podstatný je volný obchod v rámci EU, ale je třeba říci, že není úplně volný. Místo cel vymyslela Unie výrobní kvóty například u zemědělských výrobků. Druhým plusem je volný pohyb osob. Svoboda lidí se zvýší. Nepovažuji to ale za tak strašně významné, protože ta možnost pracovat venku existuje už dnes.

Fakt, že můžeme vstoupit do demokratického a prosperujícího spolku, je pro vás klišé?

To, po čem jsem v roce 1990 volal, nebyla dnešní Unie, ale svobodná a na volném trhu založená Evropa. Do čeho vstupujeme dnes, není tím ideálem. Já říkám nevstupme do Unie a zachovejme si dohody o volném obchodu v rámci Evropského hospodářského prostoru a nebudeme muset platit miliardy do unijního rozpočtu. Je to zachování toho, na co jsme už zvyklí, aniž bychom kupovali zajíce v pytli.

Když je Unie tak špatná, proč z ní ještě nikdo nevystoupil?

Nikde zatím nevyhráli politici, kteří by to požadovali.

Jinými slovy: lidé jsou zatím s Unií většinou spokojení.

Zatím.

Konec rozhovoru

Autor: Kateřina Šafaříková

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom