Hlasování o rovnosti žen a mužů v EU (3x)

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015
Zpráva:  Ernest Urtasun
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva vyzývá, aby kromě Evropského institutu pro rovnost žen a mužů vzniklo ještě Evropské středisko pro sledování násilí na základě pohlaví. Taková byrokracie ničemu nepomůže. Nesouhlasím ani s výzvou, aby EU a členské státy dělaly “informační kampaně zaměřené na takové zobrazování žen a dívek, které by se vymykalo stereotypům.” Nepotřebujeme kampaně za peníze daňových poplatníků, kde by byly ženy ukazovány jako traktoristky a jeřábnice.

Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování
Zpráva:  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva “vyzývá k holistickému přístupu k podnikání žen”. Podle mě nepotřebujeme speciální programy pro podnikání žen, ženy se můžou k podnikání registrovat stejně jako muži a můžou podle mě chodit do stejných bank jako muži při žádostech o úvěr. Nesouhlasím s výzvou k pozitivní diskriminaci. Nesouhlasím s výzvou ke kampani za menší obtěžování transgender a intersexuálních osob v dopravních prostředcích. Nesouhlasím s výzvou, aby ČR přijala zákony proti “diskriminaci transgender osob v otázkách přístupu ke zboží a službám” – nemyslím si, že takové zákony potřebujeme.

Fondy EU pro rovnost žen a mužů
Zpráva:  Clare Moody
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, „aby do všech fází rozpočtového procesu měla být zapojena síť externích odborníků a organizací, aby se tak zvýšila transparentnost a demokratičnost, zejména pokud jde o uplatňování přístupu zohledňování rovnosti žen a mužů při sestavování rozpočtu” – podle mě si tím neziskové organizace zaměřené na téma feminismus a genderismu chtějí zajistit vládní zakázky na poradenství – skryte dotování jejich činnosti.

Petr Mach 14. března 2017

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom