Kdo a proč půjčuje vládám za negativní úrok?

12.1. 2012Ing. Petr Mach, PhD13x

Ve škole se vždy učilo, že úrok nemůže být záporný. Kdybyste měli někomu půjčit stovku a za rok dostat jen 99, je lepší si tu stovku rovnou nechat.

Minulý týden německé ministerstvo financí poprvé v historii prodalo půlroční dluhopisy v celkovém objemu 3,9 miliardy eur s průměrným úrokem minus 0,0122 %. (Zdroj: Bloomberg)

V praxi to znamená, že investoři zaplatili německé vládě 3,9 miliardy a k tomu 238 tisíc eur za slib vlády zaplatit jim za půl roku zpět 3,9 miliardy eur.

Proč si investoři raději nenechali 3,9 miliardy a 238 tisíc eur ležet půl roku v bankách na běžných účtech? Měli by za půl roku celých 3,9 miliardy a 238 tisíc eur.

Odpověď je asi jediná možná: Investoři se obávají krachů bank. V případě bankrotu banky by své peníze nedostali zpět všechny. Krach německého státu považují za méně pravděpodobný.

Proč se ale investoři nerozhodli udržet 3,9 miliardy eur v hotovosti?

Odpovědí může být, že své trezory už mají plné a než investovat do nových trezorů, je lepší přijmout nízký negativní úrok.

Obava z měnové odluky

Existuje ještě jedno vysvětlení:

Investoři mohou mít obavu, že se z jejich eurových bankovek můžou stát bezcenné papírky.

Když totiž dojde ke krachu eura a k měnovým odlukám, budou si všichni z periférie eurozóny (v očekávání devalvací svých budoucích národních měn) převádět a odvážet své peníze do Německa. Německo bude muset dočasně uzavřít hranice a okolkovat eurové bankovky nacházející se na jeho území, případně omezit převody peněz do Německa. Tím oddělí svoji měnu od eura. Tímto způsobem se dělala měnová odluka v roce 1918 v Československu i v roce 1993 v České republice. Pouze uzavření hranic a okolkování bankovek umožňuje zafixovat množství oběživa v ekonomice a vyhnout se inflaci.

Pokud jste např. Ital nebo Řek a přemýšlíte, jak uchovat své bohatství, držet hotovostní eura nemusí být ideální strategie. Mohou se z nich stát bezcenné papírky, když se s nimi během odluky nedostanete do Německa. A samozřejmě je lepší mít mírný negativní úrok na německá eura než si nechat peníze v řecké bance, která i když nezkrachuje, vám po odluce vyplatí peníze v nové měně, která znehodnotí. Obava ze znehodnocení může vysvětlovat i negativní výnos z krátkodobých vládních pokladničních poukázek v Dánsku, kde se platí dánskou korunou.

Pokud riziko měnové odluky je důvodem negativního úroku u půlročních německých dluhopisů, pak to znamená, že jsou investoři, kteří čekají krach eura do půl roku.

Petr Mach, ekonom a předseda Svobodných

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom