MTP419 Evropská měnová integrace

10.9. 2004Ing. Petr Mach, PhD50x

Jarní semestr 2007

pondělí 9:15-10:45 m.č. 328

Konzultační hodiny: Pondělí 11-12 hod (místnost 343 nová budova)

Osnova

1. Evropská měnová integrace a měnová desintegrace v historii. Vznik peněz. Měna jako politikum. Proces nacionalizace peněz. Italská centralizace. Skotská konkurence. Měnová integrace vs. konkurence měn. Měnové odluky. Denacionalizace peněz jako teoretická alternativa.

2. Základní východiska měnové teorie: Kvantitativní teorie peněz. Teorie platební bilance. Determinace měnového kurzu. Modely měnového kurzu a důsledky intervencí na devizovém trhu.

3. Teorie optimální měnové oblasti (OCA) jako základní teorie měnové integrace. Podstata a vývoj OCA. Hypotéza endogenity OCA. Spor o jednotnou měnu jako součást kontroverze fixní vs. flexibilní kurzy.

4. Přínosy a náklady zavedení společné měny. Soubor ekonomických a politických argumentů Roberta Mundella ve prospěch a v neprospěch měnové integrace. Argumenty ve prospěch přistoupení k euru, argumenty ve prospěch měnové odluky.

5. Ražebné a inflační daň. Podstata ražebného jakožto veřejného příjmu z emise peněz.

6. Distribuce ražebného v EMU. Definice monetárního příjmu v ECB. Dělení monetárního příjmu národních centrálních bank v EMU. Specifika postavení ECB. Pravidla rozhodování ECB. Měnová politika ECB. Měnová regulace EU. Nástroje měnové politiky ECB. Odlišnost od měnové politiky ČNB a FED. Úroková politika ECB. Nízká inflace jako cíl.

7. Fiskální a ekonomická omezení společné měny. Pakt stability a růstu. Koncept černého pasažéra a vězňova dilematu v provádění nezávislé fiskální politiky.

8. Příprava na euro. Kompatibilita maastrichtských kritérií. Problém nastavení neodvolatelného kurzu. „Pět ekonomických testů“ výhodnosti přijetí eura britského ministra financí Gordona Browna. Klausova kritéria.

9. Rozdílný dopad jednotné politiky ECB na různé části eurozóny. Rozdílné reálné úrokové míry. Důchodový a cenový proces vyrovnávání platební bilance. Německá deflace, irská inflace, nedodržování Paktu stability.

10. Euro vs. dollar. Příčiny a důsledky pohybu oslabování a posilování eura vůči dolaru. Možnosti ovlivnění kurzu ze strany ECB. Spekulace na budoucí vývoj kurzu eura. Dopad měnové politiky ECB na nečlenské země. Euro jako rezervní měna. Euro v nečlenských zemích. „Dolarizace“. Jednostranná euroizace. Mezinárodní měnová konkurence.

Literatura:

Lit.

vydání

Paul de Grauwe: „The Eurozone: Problems and Prospects“ http://www.econ.ynu.ac.jp/CITShomepage/CITS%20WP%202005-04.pdf

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom