Slovensko zavádí rovnou daň

Veřejné finance na Slovensku i v České republice trpí podobnými problémy. Deficit veřejných rozpočtů dosahuje v obou zemích více než 6 % HDP. Každoroční zadlužování takovýmto tempem je velmi nákladné a nadále neudržitelné. Obě země proto přistupují k reformě, jejímž cílem je deficit veřejných financí postupně snižovat.

Celkový přístup k reformě se v obou zeních ale zásadně liší.

Slovenská vláda chce snížit deficit do roku 2005 na 3 % HDP, cíl české vlády je deficit 4,8 % v roce 2005 a 4 % v roce 2006. Největší pokles deficitu odložila česká vláda právě až na poslední rok svého funkčního období, což je značně nevěrohodné. Naproti tomu slovenský ministr financí Ivan Mikloš si je obtížnosti snižování deficitu ve volebním roce vědom. Na konferenci Centra pro ekonomiku a politiku v červnu uvedl: „Vycházím z toho, že funguje politický cyklus a že by nebylo ani moudré ani možné snižovat deficit veřejných financí ve volebním roce. Proto jsme zvolili strategii dostat se na 3% už v r. 2005.“ Tato strategie činí slovenskou reformu věrohodnou a cílevědomou, zatímco v České republice reálně hrozí, že na konci reformy budou jen vyšší daně a vyšší státní výdaje, ale deficit zůstane chronicky vysoký.

Slovensko komplexně mění filosofii a systém daní, když zavádí tzv. rovnou daň s cílem celkové daňové zatížení nejen zjednodušit, ale postupně také snižovat. Česká republika pouze provádí dílčí změny, čímž daňový systém dále komplikuje, a snižování daní je pro ni nepřijatelnou strategií.

Zavedení rovné daně na Slovensku se opírá o zkušenost mnoha zemí, které mají díky rovné dani nižší daňové úniky a vyšší hospodářský růst. Např. v Rusku vzrostl po zavedení rovné daně v r. 2001 výnos daně z příjmu oproti předchozímu roku reálně o třetinu, přestože došlo ke snížení sazby na 13 %. Hospodářský růst v zemích s rovnou daní bývá až dvojnásobný oproti zemím, které rovnou daň nemají.

Tab.: Rovná daň ve střední a východní Evropě

Steve Forbes, který v r. 1996 kandidoval na prezidenta Spojených států s programem rovné daně, při své červencové návštěvě Slovenska konstatoval, že Slovensko bude mít jeden z nejlepších daňových systémů na světě, a že se díky němu může stát podobně dynamickou ekonomikou, jakou se po snížení daní stalo Irsko. Uvedl, že očekává přesun českých firem na Slovensko, pokud k podobným reformám nepřistoupí Česká republika.

Slovenská reforma mění daňový systém k lepšímu. Česká reforma znamená jen zaplácávání děr, které stěží sníží daňové úniky a sotva zvýší hospodářský růst. Tím, že Česká republika nezavádí systém jednoduššího a efektivnějšího zdanění, si škodí dvakrát. Jednak se připravuje o možné pozitivní efekty systému rovného zdanění, a jednak od ledna 2004, kdy bude rovná daň platit také na Slovensku a Ukrajině, může Česká republika začít čelit odlivu firem za lepším zdaněním na východ.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom