Srovnání daňových návrhů ČSSD a rovné daně ODS

24.10. 2005Ing. Petr Mach, PhD33x

Centrum pro ekonomku a politiku

Ministerstvo financí přišlo s plánem daňových změn, které mají konkurovat návrhu ODS. Politické zadání pro úředníky ministerstva financí znělo – připravte takové úpravy, aby na nich vydělali lidé s nižšími a středními příjmy a aby návrh byl pro tyto skupiny výhodnější než rovná daň ODS.

Jak toho ministerští úředníci docílili? Za prvé snížili dolní sazbu, která se uplatňuje u jednotlivce do hrubé mzdy 14 000 z 15 na 12 %, za druhé místo nezdanitelného minima navrhují zavést slevu na dani. U nejtypičtější mzdy v ekonomice ve výši 15 tisíc se u jednotlivce sníží roční daňová povinnost daně z příjmu z 18 432 Kč na 14 325, daňové inkaso tak poklesne od této příjmové skupiny o 22 %. U lidí se mzdou ve výši 10 000 Kč má poklesnout daňové inkaso z 10 044 Kč na 5 400 Kč, tedy o 46 %.

Tab. č. 1: Současný stav – osoba bez dětí

Tab. č. 2: Návrh Ministerstva financí – osoba bez dětí

Tab. č. 3: Současný stav – osoba s dvěma dětmi

Tab. č. 4: Návrh ministerstva financí – osoba s dvěma dětmi

Úředníkům ministerstva tyto propočty vyšly výhodnější než návrh ODS, ale jen díky tomu, že kalkulovali s nezdanitelným minimem ve výši 4000 korun měsíčně bez ohledu na počet dětí a že nezohlednili slevu 8 % na sociálním pojištění, kterou má ODS v programu v rámci reformy důchodového systému. Když návrhy ministerstva srovnáme s rovnou daní tak, jak ji ODS skutečně navrhuje, vychází návrh ODS výhodnější pro všechny příjmové skupiny. ODS navrhuje nezdanitelné minimum 6000 Kč měsíčně na dospělého a 2 000 Kč na dítě a slevu 8 % na pojistném.

Jak uvedl stínový ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý, daň dle ODS si každý snadno spočítá: „Vezměte svůj hrubý příjem, odečtěte od něj 4,5% zdravotního pojištění, nejsnáze to uděláte vynásobením 0,955. Vyjde vám základ pro rovnou daň. Z toho základu pro rovnou daň odečtete 6000 korun, to je odpočitatelná položka pro dospělého, pak odečtěte počet dětí krát 2000 korun. Ze zbytku vypočtěte patnáct procent, vyjde vám rovná daň a jsem si absolutně jistý že každému vyjde v peněžence více než dnes, i více oproti návrhu pana ministra Sobotky.

Oproti současnému stavu by jedinec bez dětí s měsíční mzdou 15 000 ušetřil v modelu ODS ročně 17 844 Kč oproti dnešnímu stavu a 13 740 oproti návrhu Ministerstva financí. Občan s měsíční mzdou 10 000 měsíčně by ročně oproti dnešnímu stavu ušetřil 13 260 Kč, resp. 8 616 oproti návrhu Ministerstva financí

Osoba s dvěma dětmi s měsíční mzdou 15 000 by v návrhu ODS ušetřila ročně na rovné dani a pojistném 13 047 Kč oproti dnešnímu stavu, resp. 8 940 Kč oproti návrhu Ministerstva financí. Osoba s dvěma dětmi a měsíční hrubou mzdou 10 000 by inkasovala negativní daň ve výši 3240 korun, v součtu by ušetřila oproti současnému stavu ročně 10 884, resp. 6 240 Kč oproti návrhu Ministerstva financí.

Tab. č. 5: Rovná daň – osoba bez dětí

Tab. č. 6: Rovná daň – osoba s dvěma dětmi

Tab. č. 7: Srovnání pro osobu bez dětí

Tab. č. 8: Srovnání pro osobu bez se dvěma dětmi

Oba návrhy znamenají pokles příjmů státního rozpočtu. Ministerstvo financí očekává jejich částečné nahrazení zvýšením spotřebních daní na cigarety. Toto zvýšení nastane i za vlády ODS, protože zvýšení sazeb nám nařizuje Evropská unie. Celkový objem přerozdělovaných peněz tedy socialistická vláda nesnižuje. Naproti tomu návrh ODS není jen o tom někomu vzít méně a někomu více než dnes. Znamená jednak zjednodušení daní a jednak záměrné snížení daní doprovázené zmenšením objemu státního přerozdělování.

Proto jsou návrh ODS a návrh Ministerstva financí nesrovnatelné. Návrh ministerstva financí pouze mění daňové přerozdělení příjmů, neznamená jakoukoliv systémovou úsporu. Návrh ODS naproti tomu znamená fundamentální změnu – zavedení jednoduchého zdanění s jednotnou sazbou povzbuzuje hospodářský růst, omezuje daňové úniky a snižuje administrativní náklady pro poplatníky i pro stát.

Od návrhu ODS lze čekat zrychlení ekonomického růstu a snížení daňových úniků, od návrhu Ministerstva financí nikoliv. V návrhu ODS představuje negativní daň pro lidi s příjmem pod hranicí nezdanitelného minima fundamentální změnu, která nahradí celou řadu složitých sociálních dávek jednou jednoduchou dávkou. V modelu ODS existuje sleva na pojistném ve výši 8% hrubé mzdy, která je součástí plánu na penzijní reformu, která bude znamenat méně státního přerozdělování. Lidé s vysokými příjmy sice hodně uspoří, ale pokud budou chtít mít důchod větší než dělníci s nízkou mzdou, měli by si úsporu investovat.

Návrh Ministerstva financí nedává šanci na zlepšení ekonomické situace České republiky, jen jinak přerozděluje peníze daňových poplatníků, návrh ODS je osvobozující, bere lidem méně peněz, aby jich méně přerozděloval a aby uvolnil cestu k rychlejšímu růstu bohatství všech občanů České republiky.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom