Výrobky ze Západního břehu Jordánu

12.11. 2015Ing. Petr Mach, PhD6x

Nedomnívá se místopředsedkyně, vysoká představitelka, že přijatá opatření na označování výrobků a zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu budou mít negativní efekt právě na zaměstnanost a blahobyt tamější arabské populace, neboť izraelské firmy – z obavy před bojkotem – raději přesídlí do vnitřního Izraele?


Odpověď vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Mogheriniové (13.1.2016)

Cílem výkladového oznámení k označování původu zboží pocházejícího z území okupovaných Izraelem od června roku 1967, které přijala Komise dne 11. listopadu 2015, je v souladu s právními předpisy EU řádně informovat spotřebitele o původu produktů pocházejících z osad. Neexistují žádné důkazy o tom, že řádné informování spotřebitele bude mít negativní vliv na obchod. S přijetím tohoto oznámení by neměl být spojován žádný nepříznivý dopad na zaměstnanost a životní úroveň Palestinců.

Pokud jde o ekonomické ztráty pro palestinské hospodářství, jsou zaznamenány ve zprávách Světové banky a MMF (viz např. zpráva Světové banky „Area C and the future of the Palestinian economy“ ze dne 2. července 2014 a zpráva MMF „West Bank and Gaza report to the Ad Hoc Liaison Committee“ ze dne 18. září 2015).

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom