Mléko do škol s logem EU

Petr Mach
Pane předsedající, mně se tedy ten návrh na dotování mléka do škol nelíbí. Vy se tady vyjadřujete jako jacísi spasitelé nebo zachránci dětí a chlubíte se, jak jste vytvořili geniální program.

Ale já bych chtěl říct, že Evropská unie není máma, aby určovala, co mají děti ve školách jíst. A zdraví mléka je minimálně sporné. A pokud zakazujete v těch školách nabízet dochucené, doslazené mléko, tak se vsaďte, že děti to pít nebudou. A kdo ví, co s tím budou dělat. Takže na prvním místě to, co mají děti jíst, má být věcí rodičů, takže by bylo nejlepší nechat těch 250 milionů EUR v kapsách daňových poplatníků, rodičů těchto dětí, a ne, aby to řešila Evropská unie. Pokud si myslíte, že má být ve vašich zemích dotováno mléko, tak to řešte v rámci vašich národních států a nezatahujme do toho Evropskou unii. Pokud se chlubíte tím, že ten program je dobrovolný, tak země, které se toho účastnit nebudou, budou vlastně nepřímo dotovat ty ostatní státy. Takže budu rozhodně proti tomuto návrhu.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

Stanislav Polčák
otázka položená zvednutím modré karty – Pane kolego, všiml jste si, že Evropská unie v této věci nic nezakazuje, že pouze podporuje určitý druh výrobku? Myslím si, že to je dobré dát do souvislosti s vaším vystoupením.

Petr Mach
odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty – Měli bychom si uvědomit, že pokud Evropská unie má program, kde chce dát 250 milionů EUR na dotování určitých produktů a v těchto produktech bude mléko, které nebude doslazené, tak vnucuje tímto způsobem dětem neslazené mléko a je to samozřejmě na úkor jiných druhů svačin a je to na úkor daňových poplatníků, kteří si přejí pro děti něco jiného. Takže to je fajn, že se nezakazuje z Bruselu čokoládové mléko, ať si ho děti koupí, ale dotuje se tady mléko, které nikdo pít nebude.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

Hilde Vautmans
otázka položená zvednutím modré karty – Pane předsedo, kolegové, já jsem velmi pozorně naslouchala. Myslím si, že je velká škoda, že tento skvělý projekt pro školy, pro zemědělce, takto negativně hodnotíte. Já patřím možná mezi málo těch zde, kteří ještě mají děti, které chodí do školy, které bydlí ve městě, kde veškeré školy tohoto města se účastní tohoto programu. A mohu Vám říci: Jedno jablko denně vám uchrání zdraví a vyhnete se lékaři. Je to zdravá věc, takže nekritizujte to, pochopte ten program a podpořte ho. Podpořte sektor ovocnářství.

Petr Mach
odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty – Paní kolegyně, já nechápu – když si myslíte, že jablko nebo mléko je pro vaše děti tak zdravé – proč jim ho na svačinu nekoupíte? Proč musíte vymýšlet z Bruselu program pro 500 milionů Evropanů? Potřebujeme na toto Evropskou unii, aby se dětem koupilo jablko nebo mléko?

Rozprava: Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom