Ostrovní charakter

Ostrovní charakter (B8-0165/2016)

Je nesmyslné, aby EU měla politiku vůči ostrůvkům členských států, nesouhlasím ani s přerozdělováním peněz pomocí strukturálních fondů jako takovým. Je neuvěřitelné, jaké nesmysly jsou schopni na papír napsat poslanci Evropského parlamentu. Parlament např. „vybízí Komisi, aby […] poskytla jasnou definici trvalého zeměpisného, přírodního a demografického znevýhodnění, kterým trpí ostrovní oblasti“ (bod 1), „požaduje, aby Komise zahájila důkladnou studii/analýzu týkající se nadměrných nákladů, které ostrovům vznikají v souvislosti s dopravou osob a zboží, dodávkou energie a přístupem k trhům“ (bod 4) a co je vůbec nejlepší: „vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vyhlášení Evropského roku ostrovů a hor“ (bod 16). Voliči si o smysluplnosti těchto europoslaneckých výzev jistě udělají obrázek sami.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom