Hlasování o azylové politice

16.9. 2016Ing. Petr Mach, PhD11x

Azyl: Dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Jde o návrh rozhodnutí Rady, Evropský parlament zde má jen konzultační roli, takže i kdyby EP hlasoval proti, nemusí na to Rada brát zřetel.
Podstatou návrhu je úprava nechvalně známého loni přijatého rozhodnutí o přerozdělování migrantů, ve kterém jsme byli jako Česká republika přehlasováni. Nynější návrh včleňuje do legislativy EU dohodu EU s Tureckem ze 7. března letošního roku o výměnách migrantů (za každého Syřana vráceného do Turecka si EU vezme jiného Syřana).
Hlasoval jsem proti ze dvou hlavních důvodů:
1) Naprosto nesouhlasím s principy dohody mezi EU a Tureckem.
2) Rozhodnutí Rady považuji za obcházení vůle Evropského parlamentu i národních parlamentů. Pokud by totiž dohoda měla formu mezinárodní smlouvy, a nikoliv pouhého „dočasného rozhodnutí Rady“, musela by být řádně projednána v Evropském parlamentu i v národních parlamentech. Úprava „dočasného“ rozhodnutí je výsměchem principům právního státu, to takto můžeme „dočasnost“ upravovat donekonečna. Jde o zneužití článku Lisabonské smlouvy, který u „dočasných“ opatření nevyžaduje souhlas Evropského parlamentu a zapojení národních parlamentů.

Petr Mach 15. září 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom