Hlasování o boji proti korupci

25.10. 2016Ing. Petr Mach, PhD4x

Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Usnesení považuji za právně diletantské a odporující principům právního státu. Usnesení „vyzývá členské státy, aby přijaly zvláštní právní předpisy a vhodná opatření k předcházení a potírání činnosti odborníků, bankovních institucí, úředníků a politiků na všech úrovních, kteří sice nejsou členy zločineckých organizací, ale na různých úrovních tuto činnost podporují; v tomto ohledu: …vyzývá k uložení trestních sankcí pro manažery a banky, které byly zapojeny do případů, u nichž bylo prokázáno praní velkého objemu peněz.“

Trestní sankce mají být ukládány soudem na základě práva, a ne na základě ad hoc usnesení Evropského parlamentu. Manažer nebo bankéř jako kdokoliv jiný mají být odsouzeni, pokud spáchali trestný čin, a ne na základě vágního usnesení „o zapojení do případů.“

Petr Mach 25. října 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom