Hlasování o Europolu

Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL)
Doporučení pro druhé čtení: AGUSTÍN DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (A8-0164/2016 [5])

Hlasoval jsem pro vlastní návrh na zamítnutí nařízení o vzniku nového Europolu.
Jako poslanci jsme neměli možnost podávat pozměňovací návrhy a kdybych návrh na zamítnutí nepodal, stalo by se nařízení platným bez hlasování. Tak zvláštní máme pravidla „schvalování“ návrhů komise. Z původního návrhu komise, v němž mělo jít o sloučení Europolu s policejní akademií CEPOL, se stalo něco zcela jiného. Ruší se původní mezivládní servisní organizace národních policejních sborů a vzniká pod stejným názvem Europol jako policejní agentura podřízená Evropské unii. Ta bude sbírat obrovské množství údajů, čísla kont, adresy, jména a další údaje, nejen od národních policií, ale i data klientů přímo od soukromých subjektů, např. leteckých společností. Na základě rozhodnutí Komise je bude Europol moci předávat třetím státům a mezinárodním organizacím.

Data bude moci dokonce předávat soukromým firmám. Z Europolu se stane nebezpečný Velký bratr, který na nás bude vědět vše. Chabou zástěrkou je dohled tzv. Evropského inspektora ochrany údajů. Co to je za instituci?

Kdo o ní kdy slyšel? Správní rada, kde budou zástupci členských států, má jen omezené kontrolní pravomoci a jediné, co je podle navrhovatelů důležité, že tam má být vyrovnaný počet mužů a žen.  Nejde o boj s terorismem, kterým se teď všichni zaštiťují. Koneckonců, dvě země, Dánsko a Británie stojí mimo tento Europol. Na boj se zločinem máme policie a Interpol. Jde o zřízení nebezpečného Velkého bratra a bojím se zneužití i úniků tak obřího množství dat.

Petr Mach 11. května 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom