Hlasování o Evropské územní spolupráci

13.9. 2016Ing. Petr Mach, PhD11x

Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření
Zpráva:  Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Hlasoval jsem proti.
Jde o neužitečné usnesení, které velebí přerozdělování peněz daňových poplatníků skrze všemožné fondy EU. Nesouhlasím s tvrzením, že „rozpočet Evropské územní spolupráce ve výši 10,1 miliardy EUR neodpovídá náročnosti úkolů, které Evropská územní spolupráce plní, a neodráží ani vysokou úroveň její evropské přidané hodnoty.“ Nesouhlasím s nápadem “přijetí územní vize EU.” Nesouhlasím se zvyšováním výdajů na propagaci těchto projektů EU („EP vyjadřuje politování nad nízkým povědomím veřejnosti o programech Evropské územní spolupráce a jejich nedostatečnou viditelností a požaduje, aby byla o jejich cílech, možnostech, které nabízejí, a způsobech, jakými je lze realizovat, a rovněž následně o výsledcích dokončených projektů veřejnost účinněji informována.“)

Petr Mach 13. září 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom