Hlasování o lidských právech v Kambodži, Tádkžikistánu a Vietnamu

Společný návrh usnesení o Kambodži

ZDRŽEL JSEM SE
Je mi líto, že to ochránci lidských práv mají v Kambodži těžké, ale usnesení Evropského parlamentu na tom nic nezmění. Pravidelně se u těchto usnesení zdržuji. Nechci bránit tomu, aby Evropský parlament konstatoval lítost nebo nějaká fakta, ale nepovažuji to za smysluplnou parlamentní činnost.

Společný návrh usnesení o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí

ZDRŽEL JSEM SE
Je mi líto, pokud je někdo v Tádžikistánu vězněn pro své politické aktivity, ale usnesení Evropského parlamentu na tom nic nezmění. Pravidelně se u těchto usnesení zdržuji. Nechci bránit tomu, aby Evropský parlament konstatoval lítost nebo nějaká fakta, ale nepovažuji to za smysluplnou parlamentní činnost.

Společný návrh usnesení o Vietnamu

ZDRŽEL JSEM SE
Je mi líto, pokud vláda ve Vietnamu šikanuje environmentální aktivisty, ale takovéto usnesení na tom nic nezmění. Nevidím ani důvod chválit Vietnam za to, že “povoluje svatební obřady osob stejného pohlaví.”

 

Petr Mach 9. června 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom