Hlasování o „Minimální základní sazbě DPH“

Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty
(A8-0063/2016 – Peter Simon)

HLASOVAL JSEM PROTI.
Nesouhlasím s návrhem, aby EU začala opět diktovat členským státům minimální sazbu pro DPH a už vůbec nesouhlasím s tím, aby tento návrh platil retroaktivně od ledna 2016. Nesouhlasím ani s návrhem Komise, aby minimální sazba platila do konce roku 2017, ani s pozměňovacím návrhem, aby platila do konce roku 2018. Komise regulaci sazeb DPH navrhuje v rozporem s její předchozí odpovědí na moji interpelaci ohledně regulace DPH. Pokud návrh projde, nebude moci Česká republika např. zavést jednotnou sazbu DPH ve výši 14 procent.

Petr Mach, 12. dubna 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom