Hlasování o Pařížské dohodě (změna klimatu)

4.10. 2016Ing. Petr Mach, PhD50x

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2016 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Celé znění Pařížské dohody je zde. Smlouva je vágní, neobsahuje žádné měřitelné závazky ani mechanismy jejich vynucení, takže i se smlouvou půjde život jako dosud, dalo by se říct, že smlouva je bezzubá a zbytečná. Přesto ponouká zúčastněné státy k nešvarům, které známe z EU – akčním plánům, genderové politice, regulacím, příspěvkům a dotacím. Tyto politiky se přitom neosvědčily a vedly už dosud k mnoha škodám, ničení půdy řepkou a solárními panely, růstu cen energií i potravin, růstu daní a zastavení hospodářského růstu. Co by se tedy mělo dělat, když tyto smlouvy jsou podle mě neúčinné? Když země bohatnou, přirozeně omezují emise škodlivin a chtějí více lesů a parků. A to je dobře. Nesmíme proto uregulovat země ke stagnaci. Hospodářský růst, přirozená péče o životní prostředí, bezpečná jaderná energie a rozvoj moderních technologií jsou nejlepší cesta k omezení skleníkových plynů.

Petr Mach 4. října 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom