Hlasování o „Používání údajů ze jmenné evidence cestujících“

15.4. 2016Ing. Petr Mach, PhD10x

Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I
Zpravodaj/ka: Timothy Kirkhope

HLASOVAL JSEM PROTI.
Nesouhlasím s tím, aby byla data leteckých cestujících jako adresa a číslo účtu, automaticky předávána úřadům a Evropské unii. Omezuje se tím právo na soukromí a data v rukou úřadů mohou být zneužita. Všelijaké úniky dat z databází v poslední době by měly být varováním. Prevence kriminality je jen záminka. Zločinec může klidně jet autem, vlakem nebo pěšky, a tam úřady jeho data nezaznamenají. Pokud mají úřady podezření, mohou si data o cestujících vyžádat už dnes.

Petr Mach, 14. dubna 2016

 

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom